Havlův stav se postupně zlepšil, nastupují rehabiltace

Praha - Stav bývalého prezidenta, spisovatele a dramatika Václava Havla se v uplynulých 24 hodinách opět mírně zlepšil. Primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) FN Motol Martina Pelichovská uvedla pro ČT, že zdravotní situace exprezidenta Havla se od přijetí na kliniku ORL minulé pondělí postupně zlepšila natolik, že tým ošetřujících lékařů upustil od užívání neinvazivní ventilace při dýchání. Václav Havel tedy již dýchá bez masky, kterou musel používat především v prvních 5 dnech hospitalizace.

Primářka Pelichovská označila za současnou prioritu lékařského konsilia co možná nejdůkladněji rehabilitačně zatížit Václava Havla, aby přivykl normálnímu dýchacímu režimu bez podpůrných přístrojů. Také tady exprezident činí pokroky, a zatímco zpočátku jej rehabilitační zátěž velmi vyčerpávala, v současnosti ji zvládá relativně samostatně. V rámci rehabilitace provádí lékaři s Václavem Havlem dechová cvičení tak, aby vykašlával hlen, který se mu nahromadil v pravé plíci. Po zvládnutí této části by měla následovat také fáze pohybové zátěže.

Primářka motolského ARO se zdráhá jakékoli prognózy týkající se zdravotního stavu. „Charakter choroby je takový, že její průběh se může z relativně příznivého vývoje změnit během několika hodin k horšímu,“ bilancuje Havlovu chorobu Pelichovská. Každý má v dýchacích cestách mikroorganismy, které mohou způsobit infekci obzvláště u pacientů, kteří mají nějak „kompromitované“ plicní oblasti.

Video MUDr. Martina Pelichovská ve studiu ČT24
video

MUDr. Martina Pelichovská ve studiu ČT24

Oslovení Václava Havla „prezident“ není nijak problematické

Pro primářku Pelichovskou není nejmenší problém označování Václava Havla oslovením prezident. Některá média upozorňovala na to, že konsilium by Václava Havla již nemělo takto oslovovat. „Pro mě je prezident Havel osobností, která vykonávala po značnou dobu úřad hlavy státu. Pro mě Václav Havel zůstává prezidentem, stejně jako pro mě zůstane prezidentem Václav Klaus po skončení jeho období,“ s nadhledem hodnotí oslovovací spekulace primářka Pelichovská.

Lékařské konsilium
Lékařské konsilium