Čeští vězni budou pracovat víc

Praha - Vězeňská služba ČR chce do prvního července příštího roku dosáhnout toho, aby ve výkonu trestu pracovalo 60 % odsouzených. Zatím nepracuje ani polovina - pouze 45% všech vězňů. V českých věznicích si v současnosti odpykává trest 19 000 vězňů. Hlídá je téměř 7 000 dozorců.

Pracující vězeň si v průměru měsíčně vydělá od čtyř a půl tisíce korun do deseti tisíc podle zaměstnání a kvalifikace. Z peněz si platí většinou minulé dluhy a náklady za vězení. „Vydělají si na kapesné, snáze pokryjí svoje potřeby a neodchází s dluhem,” vysvětluje význam práce ve věznicích ředitel věznice v Plzni na Borech Pavel Šefl.

Podle ředitelů věznic zatím není problém v tom, že by odsouzení neměli o práci zájem ale, že jí je málo. Chtějí proto vytvořit co nejvíc pracovních míst a to tak, že například obstarají lehčí práci, která se dá dělat přímo na odděleních a začnou tak pracovat i vězni se zdravotními problémy. Možností je víc.

„Je tam také možnost, že bychom zavedli i odpolední směny, protože zaměstnavatelské subjekty ten zájem o to mají,” dodává ředitel Věznice Horní Slavkov Václav Hrabák.

Dosažení 60% zaměstnanosti ve všech věznicích bude obtížné, protože takovým číslem se může v současnosti pochlubit jen jediná věznice v Kynšperku nad Ohří. Naopak nejméně pracují odsouzení ve Vinařících – jen 14%.

Podle zákona musí odsouzení ve vězení pracovat, ale pokud odmítnou, nikdo je k tomu nedonutí. Kázeňské tresty dozorci nesmí použít. Přeřadí je ale do jiné horší diferenciační skupiny.