Zákon o bezplatné právní pomoci musí počkat na novou vládu

Praha - Budoucí vláda by podle odstupujícího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) měla projednat nový zákon o bezplatné právní pomoci. Ten má sjednotit a zpřehlednit pravidla, za kterých mohou lidé zdarma požadovat právní rady a zastupování před soudem. Ministerstvo nyní dokončilo věcný záměr zákonné normy, Pospíšil ho však již nestihne kabinetu předložit. Česko je přitom jednou z posledních zemí v EU, která pravidla bezplatné právní pomoci nesjednotila. Podobný systém platí už i na Slovensku nebo v Maďarsku. 

„V současnosti občané nevědí, na co mají a na co nemají nárok,“ uvedl Pospíšil. Bezplatnou právní pomoc podle něj řeší deset zákonů, mimo jiné trestní a občanský řád a zákon o advokacii. Cílem je proto podle něj vytvořit jednu přehlednou normu, která zavede jednotné podmínky pro přístup nemajetných lidí ke spravedlnosti.

Ne všichni ale s návrhem minsterstva souhlasí. „Soudy jsou výrazně zatíženy až přetíženy, a pokud by měly být zatíženy další agendou, která s rozhodováním soudu nijak nesouvisí, tak to považujeme za nezodpovědné. Soudy mají především soudit a nikoli rozhodovat o tom, komu by měl být přidělen advokát,“ domnívá se prezident Soudovská unie Tomáš Lichovník.

O nároku na bezplatné poradenství rozhodne soud

Návrh zákona rozděluje právní pomoc na základní a rozšířenou. Do prvního okruhu patří právní poradenství a sepisování listin, tedy úkony předcházející soudnímu či správnímu řízení. Do druhé skupiny pak ministerstvo zahrnulo zastupování před soudy a správními orgány. Poskytovatele bezplatné právní pomoci by pak podle návrhu měli lidé nalézt v registru, který by byl veřejně přístupný na internetu.

V seznamu by měli být advokáti, notáři, ale i neziskové organizace a vysoké školy. Bezplatné poradenství by si pak mohli lidé vybrat podle své specializace, stačit jim bude prokázat příjmy za posledních šest měsíců. O zastupování má podle ministerstva rozhodovat soud, který bude posuzovat nejen majetkové poměry žadatele, ale i to, jakou má jeho spor šanci na úspěch. Náklady za poskytnutí základní právní pomoci mají nést sami advokáti, notáři nebo organizace. V případě zastupování před soudem připravilo ministerstvo více variant. Podle nejschůdnější by právníci dostávali polovinu výše advokátního tarifu.

Soudní síň
Soudní síň