Pětina Čechů se domnívá, že úplatky berou skoro všichni politici

Praha - Nejnovější průzkum agentury CVVM vystavil politikům nelichotivé vysvědčení - podle jeho výsledků se totiž Češi domnívají, že rozhodování politiků nejvíc ovlivňuje korupce a velký vliv prý mají i různé lobbistické skupiny. Pětina dotázaných si dokonce myslí, že úplatky berou skoro všichni politici. Naopak odborníci a občané mají podle průzkumu na politiky malý vliv.

Téměř třetina lidí si myslí, že úplatky a korupce ovlivňují politiky v nejvyšší míře. Skoro pětina se pak domnívá, že to jsou lobbisté, kdo mají na politiky největší vliv. V menší míře podle Čechů ovlivňují politiky také média a voliči vlastní strany, ani jejich vliv podle průzkumu není zanedbatelný.

Relativně malý vliv na rozhodování politiků přisuzují lidé průzkumům veřejného mínění, vědcům, odborníkům a zejména občanům. Podle necelé čtvrtiny lidí nemají občané na politiky žádný vliv.

Podle 41 procent lidí je do braní úplatků zapojena většina veřejně činných osob. Pouze pět procent Čechů si myslí, že zkorumpováno je velmi málo veřejných činitelů. O rozšíření korupce mezi politiky jsou spíše přesvědčeni lidé, kteří svou životní úroveň označili za špatnou.

Aktuálního průzkumu se zúčastnilo 1139 osob, názory na rozšířenost v politice se ve srovnání s minulým rokem příliš nezměnily.