Internetové zdravotní knížky ožívají, prý uspoří peníze

Praha - Elektronické zdravotní knížky zažívají svoji renesanci. Evropská komise podpořila projekt EPSOS, který je evropskou obdobou českých internetových zdravotních knížek IZIP. Důvodem je úspora peněz ze zdravotního pojištění, a to až o pětinu. Toto rozhodnutí je novým impulsem i pro český IZIP, který podle předsedy představenstva IZIP Pavla Hronka po dvou letech stagnace znovu usiluje o rozšíření mezi pacienty i zdravotníky.

Největší výhodou projektu je, že občané unie budou mít v cizí zemi „u sebe“ svoji zdravotnickou dokumentaci. Lékař najde na internetu jejich dosavadní zdravotní obtíže i léčení a lépe rozhodne o další léčbě. Inspiraci u IZIP prý našel i evropský projekt přeshraniční spolupráce a monitoring užívání antibiotik. Internetovou knížku má v Česku milion lidí a zapisuje do ní čtvrtina zdravotníků. Určitý odstup lékařů a jejich váhání, zda se do projektu přihlásit, je možné vysvětlit tím, že lékař se vlastně vystavuje kontrole svých kolegů.

Projekt IZIP vznikl v roce 2002 za finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Z 6,5 milionu pojištěnců VZP má internetovou knížku každý šestý, převažují lidé s chronickými chorobami, kterým knížku nabídli jejich lékaři. Chroničtí pacienti totiž čerpají většinu péče. IZIP dosáhne úspor tím, že jim různí lékaři nedělají stejná vyšetření a nepíšou stejné léky, popřípadě takové, které by v kombinaci způsobily pacientovi zdravotní komplikace. Úspory tedy nejsou na úkor péče, naopak ji umožní zkvalitnit.

Od konce loňského roku najdou lidé ve své internetové knížce přehled regulačních poplatků a doplatků na léky, jež zaplatili, a zprávu o tom, zda už využili ročního ochranného limitu. Peníze zaplacené nad tento limit jim zdravotní pojišťovna jednou za čtvrt roku vrátí.

Jeho pověst zatížily spekulace, že skrze něj unikají peníze pojištěnců VZP na konta lidí z ODS. Soud to ale nepotvrdil. Objevily se i obavy z úniku informací o zdravotním stavu a léčení těch, kteří do projektu vstoupili. Tvůrci ujišťují, že data jsou zajištěna lépe než v elektronickém bankovnictví. Projekt má schválení Úřadu na ochranu osobních údajů, za sedm let existence z projektu data ani jednou neunikla.