Vodičková požaduje, aby finanční tíseň Klokánků řešil stát

Brno - Zařízením pro děti v tísni, které zřizuje nestátní Fond ohrožených dětí (FOD) a které jsou ve špatné finanční situaci, by podle předsedkyně fondu Marie Vodičkové měl pomoci stát. Podle ní dětské domovy, kojenecké ústavy a další státní zařízení dostávají na jedno dítě ročně v průměru 402 tisíc. Pro Klokánky, které zřizuje fond, to je v průměru 250 tisíc korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) však s navýšením peněžní podpory Klokánků nepočítá.

Pracovnice fondu připustily, že většina z jeho 430 zaměstnanců dostává pozdě výplaty. Zpoždění je prý nejvýš měsíční. Vodičková však věří tomu, že se díky změně zákona, a tudíž vyšším příspěvkům od státu, podaří situaci vyřešit.

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení a spravuje 18 Klokánků, pět azylových domů, 22 poboček i mediační centrum. Kvůli finančním potížím nechce své aktivity zužovat. „Klokánků je pořád málo, musíme odmítat desítky dětí týdně. Je to smutné, když se pak (umístěním dětí do ústavní péče) musí skupiny sourozenců dělit. Věřím, že stát to pochopí,“ řekla Vodičková. Dodala, že hospodaření fondu bylo napjaté vždy, a nejde tak o novou situaci. Průměrná mzda se ve fondu blíží 14 500 korunám hrubého.

Kvůli finanční nejistotě odchází jedinci, většina zůstává

Vodičková přiznala, že část zaměstnanců z fondu odchází. U lidí, kteří potřebují jistější a lépe placenou práci, to prý chápe. Většina je však podle ní k zaměstnavateli loajální, měsíčně údajně odcházejí jednotlivci a se sháněním nových kolegů prý nejsou potíže.

Fond ohrožených dětí si velkou část peněz na své aktivity shání od sponzorů. Loni takto naplnil 48 procent svého rozpočtu. Na dotacích a příspěvcích od státu získal 52 procent peněz na fungování.

Fond ohrožených dětí - Klokánek
Fond ohrožených dětí - Klokánek