Mafie na plzeňských právech mohla ohrozit i stát

Plzeň - Předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková, která pro ministerstvo školství vyšetřuje poměry na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, se domnívá, že udělování titulů významným osobnostem bez řádného studia nebyla jen obyčejná korupce. Pro Mladou frontu Dnes řekla, že síť vlivných lidí ohrožovala bezpečnost země. Právníci ministerstva na základě jejích zjištění připravují trestní oznámení. Pověřený děkan fakulty Jiří Pospíšil se snaží o zachování fakulty a zároveň o co největší transparentnost vyšetřování. V rámci „očisty“ také zveřejní jména všech lidí, kteří na fakultě získali titul JUDr., a témata jejich dizertačních prací.

Podle Dvořákové šlo o snahu mafie si tyto vysoce postavené lidi zavázat, a získat tak klíčové kontakty v politice, policii a na státních úřadech. Jejich prostřednictvím pak například ovládat prodeje státního majetku, veřejné zakázky či arbitráže.

Vladimíra Dvořáková:

0„Musíte pochopit, o co tam jde. Že to není o tom, že nějaký politik dal někomu obálku za udělení titulu. Hraje se o miliardový majetek státu. Tahle síť ohrožovala bezpečnost země.“

Video Jiří Pospíšil hostem studia ČT24
video

Jiří Pospíšil hostem studia ČT24

Jiří Pospíšil hostem studia ČT24

Reportáž Karla Vovesného

Domnívá se, že organizovaný zločin využil toho, že se na fakultu v posledních letech ve velkém hlásili politici, celníci, příslušníci Bezpečnostní informační služby (BIS), kontroloři či státní úředníci. Ti podle nových zákonů potřebovali vysokoškolské vzdělání k tomu, aby mohli zůstat na svých postech.

Dvořáková uvedla, že mafie si zavazovala tyto lidi právě tím, že jim zajistila titul „bez práce“. Síť pak mohla být využívána k majetkovým operacím, v nichž figuroval i majetek státu. Podle šéfky akreditační komise by to poté nikdo nevyšetřoval, protože část policistů od nich rovněž získala tituly.

V mafiánských kruzích může jít až o miliardy - například ve sporu státu s Diag Human, kde měl být jedním z arbitrů odvolaný proděkan Milan Kindl. Pochybnosti o délce a kvalitě studia panují u celé řady policistů i veřejných osob: doktorskou práci nikdy neukázal třeba expremiér Gross nebo chomutovská primátorka Řápková, která si nepamatuje ani své učitele. Podle týdeníku Ekonom chybí ve fakultní knihovně i práce šéfa Ředitelství silnic a dálnic Haly. Za rok a půl tam stihl tříletý doktorský program třeba právník Jiřího Čunka Eduard Bruna nebo děti podnikatele Mrázka. Podle některých vyučujících byl studijní systém natolik neprůhledný, že o některých studentech muselo vědět jen nejužší vedení fakulty.

Pospíšil: Mým úkolem je fakultu očistit, zavírat by se neměla

Podle pověřeného děkana fakulty Jiřího Pospíšila se neví, zda bude možné dodatečně dotyčné postihnout a odebrat neoprávněné tituly. „Je otázkou, zda je vůbec možno v českém právu někoho zbavit titulu či jinak proti němu vystoupit - třeba realizovat nějaké přezkoušení,“ uvedl Pospíšil. On i státní zástupkyně však chtějí nejprve počkat na výsledky interní kontroly i šetření policie.

Pro Pospíšila je hlavním cílem očistit fakultu a předat veškeré dostupné informace akreditační komisi a policii. Dále chce nastavit procesy na fakultě tak, aby byla zcela standardní a průhledná, tedy průhledné přijímací řízení, kreditový systém, doktorandské studium i udělování tzv. malých doktorátů.

Jména lidí, kteří získali titul JUDr., budou na internetu

Pospíšil zveřejní jména všech lidí, kteří na fakultě získali tzv. malý doktorát, tedy titul JUDr. Závisí prý jen na doporučení expertů, zda je možné zveřejnit jména od doby vzniku fakulty, nebo až od roku 2006, odkdy jsou tyto údaje veřejné. Veřejnost se také dozví, jak dlouho tito lidé studovali a jaká témata disertačních prací psali.

Děkan Pospíšil se zároveň staví za pokračování existence fakulty. Za dvacet let z ní vzešly stovky vynikajících právníků, učí zde někteří špičkoví odborníci, a proto by rád fakultu očistil, osekal a pomohl překonat smutné období její existence. Navíc na fakultě studují studenti, kteří jsou kauzou neprávem poškozováni a kterým klesá hodnota titulu. Vůči nim cítí Pospíšil největší povinnost, aby fakulta pokračovala.