Lucerna hostí výstavu fotografií o Olze Havlové

Praha – Slavnostní vernisáží byla zahájena výstava fotografií o Olze Havlové. Připomenout má dvacet let od založení Výboru dobré vůle a osobnost zakladatelky a dlouholeté vedoucí paní Olgy Havlové. Záměrem cyklu je představovat nejrůznější druhy fotografie jak z pohledu technického, tak i jednotlivé směry tvůrčí i užité fotografie. Cílem Výboru dobré vůle, který založila Havlová počátkem roku 1990, bylo pomoci lidem zdravotně postiženým, opuštěným či diskriminovaným znovu najít důstojné místo ve společnosti.

Předobrazem této společnosti byla činnost Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, který pomáhal již v dobách nesvobody, kdy občanská pomoc byla stíhanou „nepřátelskou“ činností. Výbor dobré vůle se postupem času transformoval do Nadace Olgy Havlové, která byla registrována v září 1992 a od té doby je známá pod složeným názvem Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Již dvacet let se Výbor věnuje přímé pomoci a podpoře potřebných lidí i organizací. Tato pomoc má téměř neuvěřitelnou hodnotu: formou nadačních příspěvků bylo rozděleno dosud více než 640 milionů korun.

Výstava představuje fotografie, které vznikly za dlouhou dobu trvání a činnosti VDV, ale v první řadě zachycují paní Olgu Havlovou v dobách, kdy pracovala pro Výbor dobré vůle a pozdější nadaci, která nese její jméno. Z řady fotografů je třeba jmenovat Ondřeje Němce, Gabrielu Čapkovou, Přemysla Fialku, Zdeňka Chrapka i Bohdana Holomíčka, který výstavu obohatil projekcí svých dokumentárních fotografií zachycujích důležitá setkání paní Olgy Havlové nejen s důležitými osobnostmi, ale především s lidmi nejrůznějšího věku a nejrůznějšími formami postižení v nejrůznějších prostředích – ústavech sociální péče, psychiatrických léčebnách i dalších institucích, které si přála co nejrychleji změnit a dostat na slušnou úroveň.

Video Rozhovor s Robertem Bashem
video

Rozhovor s Robertem Bashem

Rozhovor s Robertem Bashem

UK

Reportáž Petra Viziny

Krásný prostor kavárny v předsálí kina Lucerna je již několik let místem konání zajímavých výtvarných výstav. Od roku 2005 zde v cyklu „Umění na papíře“ představilo mnoho výtvarníků svá díla, například typografii, grafiku, gumotisk, lept, koláž či kresbu pastelem. Pro letošní rok dochází k malé změně, ale základní zadání zůstává: všechny práce budou na papíře. Jen výtvarná technika se mění. Klasické grafické techniky vystřídají poněkud modernější – techniky fotografické.

Letošní cyklus se zaměřuje na neopakovatelné zážitky v životě

Letošní výstavní cyklus bude věnován fotografii v co největší šíři jejích možností a technických proměn. Hlavní pozornost bude věnována vlastní specifice fotografie, a to schopnosti jedinečným způsobem zachytit neopakovatelné okamžiky života a světa kolem nás. A protože sama Lucerna, která se nachází v centru Prahy, byla v mnoha historicky důležitých okamžicích jevištěm mnoha příběhů, objeví se také její sály i její okolí na fotografiích, které zde vznikly.

Kurátorem výstavního cyklu bude Pavel Vácha, fotograf, jeden z prvních absolventů oboru umělecké fotografie na pražské FAMU. Jeho fotografie byly vystaveny na desítkách výstav doma i v zahraničí a jsou ve sbírkách řady galerií a muzeí.