Najde se způsob, jak vzdělávat mladé lékaře?

Praha - Ministerstvo zdravotnictví připravuje k vydání historicky první vzorovou smlouvu, která zakotví pravidla spolupráce mezi lékařskými fakultami a fakultními nemocnicemi. Norma jim dá vodítko pro sepsání konkrétní smlouvy, která upraví vztah obou subjektů ve vzdělávání, výzkumu, poskytování péče. „Po necelém roce jednání mezi představiteli lékařských fakult a představiteli fakultních nemocnic jsme nalezli shodu o modelové smlouvě,“ uvedl Tomáš Zima, děkan 1. lékařské fakulty v Praze, který byl hostem Studia 6.

Smlouva upraví pracovněprávní vztahy a dále prostorové a materiálové zabezpečení výuky. Podle legislativního náměstka ministerstva zdravotnictví Martina Plíška je tato vzorová smlouva prvním krokem k přípravě nového zákona o univerzitních nemocnicích.

Práce na zákoně jsou součástí legislativního plánu ministerstva, věcný záměr zákona předloží ministerstvo do konce roku. Zákon o univerzitních nemocnicích změní fakultní nemocnice na univerzitní, vliv si v nich udrží stát skrze ministerstva zdravotnictví a školství, zastoupeny v řízení budou také lékařské fakulty. Zvažuje se podíl krajů a měst na řízení.

Video Rozhovor s Tomášem Zimou
video

Rozhovor s Tomášem Zimou

Univerzitní nemocnice bude neziskovou organizací, právnickou osobou svého druhu, zřízenou zákonem. Podle dřívějších plánů tehdejšího ministra Tomáše Julínka (ODS) se měly univerzitní nemocnice stát akciovými společnostmi. Kritici v tom ale viděli krok k privatizaci nemocnic.