Ohlásit ekologické znečištění půjde jen elektronicky

Praha - Firmy a lidé, kteří musí v souvislosti se svojí činností hlásit úřadům znečištění životního prostředí, tak budou moci elektronicky, třeba prostřednictvím datových schránek. S takovým opatřením přichází novela zákona o registru znečišťování životního prostředí, kterou dnes schválil Senát. Hlavním cílem předlohy je snížit byrokracii a náklady.

Bez změny legislativy by vyřizování hlášení stálo letos navíc asi 1,4 milionu korun. Díky elektronizaci by šlo podle předkladatelů zhruba o 380 tisíc korun. Předloha rovněž ruší povinnost pro provozovatele zemědělských stacionárních zdrojů znečištění předkládat souhrnnou provozní evidenci. Podíl těchto zdrojů na znečišťování ovzduší je podle autorů novely malý a provozovatelé by měli problémy s elektronickým ohlašováním. Věc se týká asi 2 200 provozoven.

Hlášení dosud podávali převážně producenti odpadů, od letošního roku se bude povinnost týkat také znečišťovatelů ovzduší a vody. Autoři předlohy předpokládají, že počet osob, na něž se zákon vztahuje, by mohl vzrůst ze 4 900 zhruba na 21 200 a počet hlášení z 19,5 tisíce až více než čtyřnásobně. Administrativní zátěž by podle předkladatelů vzrostla až šestkrát, novela má docílit toho, aby byl růst byrokracie a s ním spojené náklady co nejnižší.

Ohlašovací povinnost mají producenti středního až zvlášť velkého znečištění. Těmi mohou být například kotelny, elektrárny, chemičky, případně i majitelé činžovních domů s vlastní kotelnou.

Ilustrační foto
Ilustrační foto