25 právníkům byly zrušeny uznané diplomy z pobočky ukrajinské univerzity

Brno - Soudy zrušily již 25 rozhodnutí Západočeské univerzity v Plzni, jimiž tato vysoká škola uznala právnické diplomy absolventů pražské pobočky Zakarpatské státní univerzity z Ukrajiny. Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana podalo Nejvyšší státní zastupitelství žalobu na zrušení těchto rozhodnutí u celkem 44 lidí. 

„Přezkoumali jsme všechna správní rozhodnutí Západočeské univerzity spojená s těmito tzv. nostrifikacemi vydanými po 1. lednu 2007. Zjistili jsme, že došlo ke 44 pochybením ve správním řízení,“ uvedl Zeman. Všechna se týkala Mezinárodního institutu podnikatelství a práva v Praze, který má akreditaci z Ukrajiny. „Studijní program je zde stejný, jako na ostatních právnických fakultách v ČR, taktéž i státní zkoušky. Absolventi institutu mají tedy poté stejné znalosti jako by studovali na jiné právnické fakultě v ČR,“ uvedl absolvent institutu Jan Preisler. Česká advokátní komora ale zastává jiný názor a absolventy odmítá zapsat jako koncipienty. Několik již dříve zapsaných koncipientů dokonce vyškrtla.  

Absolventi zahraniční vysoké školy, kteří chtějí mít české vzdělání, mohou požádat českou univerzitu, jež má podobný studijní program, o takzvanou nostrifikaci. Absolventi mezinárodního institutu dostávali potvrzení o platnosti jejich právnických diplomů v České republice právě na Západočeské univerzitě. Údjaně ale jen na základě toho, že předložili své azbukou psané vysokoškolské diplomy získané při studiu v Praze. Plzeňská vysoká škola přitom při vydávání potvrzení nezkoumala, zda je studium natolik kvalitní, že jej lze pro ČR uznat. Po vydání potvrzení mohli absolventi pokračovat na vysokých školách v Česku v doktoranském studiu, popřípadě mohli usilovat o získání zaměstnání v oborech souvisejících s právem.

Spory o diplomy skončily před Nejvyšším správním soudem

Kvůli zrušení těchto potvrzení Krajským soudem v Plzni vzniklo i několik sporů, které skončily až před Nejvyšším správním soudem. Ten ale námitky proti zrušení nostrifikací neuznal. Západočeská univerzita přestala uznávat ukrajinské diplomy někdy na přelomu let 2009 a 2010. Většina z „poškozených“ se proti tomu odvolala u ZČU a požadovala znovu porovnat ukrajinské a české vzdělání. Všechna odvolání postoupila univerzita minulý pátek ministerstvu školství, které s konečnou platností rozhodne.