Vnitro chystá možnost dvojího občanství

Praha – Je Česko monarchie nebo republika, jaké je hlavní město a znáte jméno prezidenta? I tak můžou vypadat otázky, které prověří znalosti uchazečů o české občanství. Jsou mezi nimi nejčastěji Ukrajinci, Rusové a Vietnamci. Nové podmínky obsahuje novela zákona o nabývání a pozbývání státního občanství, kterou připravuje ministerstvo vnitra. Řeší ale i možnost Čechů mít dvojí občanství.

Cílem novely je, aby měl žadatel alespoň nějakou představu, jakého státu občanství nabyl. Ne každý ale s přísnými kritérii pro získání občanství souhlasí. „Zpřísnění není úplně na místě. Například podmínku znalosti ústavně-právního systému a kulturně-politických reálií v Česku mají lidé po 10 letech pobytu,“ vysvětluje právník Poradny pro integraci Libor Kučera. Zůstane i prověrka z českého jazyka, která zjišťuje znalost běžné komunikace. Bude ale o něco těžší než ta současná.

Mnozí cizinci mají přitom už dnes problém u úředníků uspět, a to i v případě, kdy mluví plynule a vystudovali tady školy. Anatolii Gospodinov se narodil v Moldavsku, ale už 13 let žije v Česku, teď končí vysokou ekonomickou školu a s otcem podniká ve vinařství. O občanství žádal už dvakrát. Poprvé před 6 lety neuspěl – teď má příslib, že ho dostane.

„Basketbal hraji už několik let, měl jsem možnost reprezentovat Českou republiku, ale právě kvůli tomu, že jsem neměl občanství, tak jsem nemohl jet na mistrovství Evropy. Chci žít v Čechách do konce života, chci být občan Česka,“ popisuje snahu o získání občanství Gospodinov.

Video Reportáž Štěpánky Martanové
video

Reportáž Štěpánky Martanové

Češi by mohli mít dvojí občanství

Občanství potřebuje třeba i proto, aby po škole sehnal práci nebo mohl volit. Zákon také upravuje dvojí občanství u občanů Česka. Počítá totiž s tím, že když někdo požádá o jiné, automaticky to české už neztratí. Zatím ale platí, že dvojí občanství mohou mít jen děti, které se narodí ve smíšeném manželství. Druhou možností je pak sňatek s cizincem.

Návrh zákona dále předpokládá, že bude rozšířen okruh bývalých českých a československých státních občanů a jejich potomků, kteří budou moci nabýt české státní občanství zjednodušeným způsobem formou prohlášení.

Státní občanství České republiky lze na žádost udělit fyzické osobě, která splňuje současně tyto podmínky:

a) má na území České republiky ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje,
b) prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky,
c) nebyla v posledních pěti letech pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
d) prokáže znalost českého jazyka.