Exekutor dostal rekordní pokutu – přes čtvrt milionu

Brno - Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) nedávno uložil pražskému exekutorovi Janu Grosamovi pokutu 350 tisíc korun. Částka představuje dosud nejvyšší postih vyměřený soudem za exekutorský prohřešek. Červnový verdikt včetně odůvodnění zpřístupnil soud v internetové databázi.

Grosam podle NSS nepostupoval dostatečně pečlivě a svědomitě, čímž závažným způsobem porušil své povinnosti. V kauze šlo o exekutorský zápis, jehož prostřednictvím manažer společnosti UPC uznal závazek firmy téměř 68 milionů korun. Údajným věřitelem byl advokát, který pohledávku později prodal kyperské společnosti Barello Group Limited za 13 milionů korun. UPC poté čelila exekuci.

NSS konstatoval, že manažer UPC ve funkci finančního ředitele neměl pravomoc tak vysoký závazek uznat, což je zřejmé z obchodního rejstříku a vnitřních předpisů společnosti. Grosam si při zpracování exekutorského zápisu nevyžádal pověření představenstva, manažerovo oprávnění neověřoval ani jiným způsobem.

Nejvyšší správní soud
Nejvyšší správní soud

„Na soudním exekutorovi jako na osobě pověřené výkonem státní moci je nepochybně možno vyžadovat mnohem vyšší míru pečlivosti a obezřetnosti,“ stojí v rozhodnutí kárného senátu s předsedkyní Lenkou Matyášovou. Firma po nařízení exekuce nemohla podle rozsudku po jistou dobu nakládat se svým majetkem ani s prostředky na účtu.

Kauzou se zabývala i policie kvůli podezření z podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby. Koncem loňského roku ale kriminalisté případ odložili. Nejvyšší správní soud poté znovu začal řešit kárnou žalobu, kterou podala už v roce 2010 tehdejší ministryně Daniela Kovářová. Při stanovení výše pokuty NSS zohlednil to, že Grosam stanul před kárným senátem opakovaně.