S odvoláním proti podzimním maturitám uspělo jen 35 studentů

Praha – S odvoláním proti výsledku podzimních maturit uspělo 35 studentů z 1 258, uvedlo to centrum Cermat, které maturity připravovalo. Po zářijových zkouškách byli studenti nejvíc nespokojeni se známkou, kterou dostali za lehčí verzi maturitního testu z matematiky, proti ní se odvolalo 740 lidí. S výsledkem písemné práce z češtiny nesouhlasilo 250 maturantů. „Šestadvacet kladných doporučení se týkalo písemných prací, devět úspěšných odvolání se vztahuje k didaktickému testu,“ dodal Cermat.

U opravných maturit propadlo 8 100 studentů, tedy asi 38 procent těch, kteří zkoušky skládali. Spolu s těmi, kteří se ke zkoušce vůbec nedostavili, tak letos zůstalo bez maturity asi 10 tisíc mladých lidí, což představuje zhruba desetinu ročníku. Po jarním termínu maturit uspělo s odvoláním 6,6 % nespokojených studentů, teď na podzim pak necelá tři procenta.   

Cermat ale zároveň upozornil, že počet odvolaných ještě nemusí být konečný, stávající legislativa totiž nestanovuje lhůtu pro podání žádosti o přezkum. To opravila až novela školského zákona, která bude platit pro příští ročník maturit.