Zahraniční pachatelé vážných přestupků trestu jen tak neuniknou

Praha - Řidiči z ciziny, kteří se v Česku dopustí závažného dopravního přestupku, už nevyváznou tak snadno bez trestu jako dosud. Počítá s tím novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou dnes schválila vláda. V současnosti totiž nelze majitele vozidla v zahraničí vypátrat podle státní poznávací značky.

„Můžeme si tyto informace vyžádat, ale oni nám nemusí odpovědět,“ popsal současný stav vedoucí oddělení správního řízení a právních předpisů na ministerstvu dopravy Michael Židův. Ačkoliv se většinou daří zahraniční řidiče přichytit při činu a potrestání následuje bez problémů, mnohdy tuzemské úřady řidiče dohledat nedokážou. „Potom musíme zjišťovat, kdo vozidlo, které je registrováno v zahraničí, v tu danou chvíli řídil. To není úplně jednoduché,“ konstatovala Šárka Homfray, vedoucí oddělení dopravní legislativy ministerstva dopravy.

Nově by ale přeshraniční výměna informací o pachatelích dopravních přestupků měla být povinná v celé unii a členské země ji musí promítnout do národní legislativy. Z evropské směrnice také vychází vládní novela. „Ta má napříč Evropskou unií sjednotit pravidla a zautomatizovat výměnu a předávání informací o majitelích vozidel registrovaných v jiném členském státě,“ řekla Homfray.

Snazší je nyní vymáhání sankcí u deliktů, které jsou klasifikovány jako trestný čin a které jsou řešené před soudem, doplnil Židův s tím, že přeshraniční výměnu informací v takovémto případě zaručuje starší mezinárodní úmluva.

Šárka Homfray, ministerstvo dopravy:

Ilustrační foto„Naše úspěšnost při postihování cizinců se liší stát od státu. U některých států je spolupráce bezproblémová, není tomu ale u všech stejně. Zejména chybí jednotná a automatizovaná pravidla pro výměnu.“


Dopravní přestupky se před soudem projednávají například v Rakousku. Existuje tak paradoxní situace, kdy český řidič může být za přestupek v Rakousku pokutován, kdežto rakouského řidiče, který spáchá přestupek v ČR, české úřady s největší pravděpodobností nedohledají.

Nejvážnější přestupky - do konce roku

Nová pravidla budou mít reálný dopad, až podobné úpravy přijmou i ostatní evropské země. To by se mělo nejpozději stát koncem letošního roku. „Vyprší tzv. transpoziční lhůta evropské směrnice, tedy doba, dokdy jsou členské státy povinny směrnici implementovat do svého právního řádu,“ vysvětlila Homfray.

Dopravní kontrola
Dopravní kontrola

Podle novely budou české úřady majiteli vozu a pravděpodobnému pachateli přestupku zasílat spolu s oznámením o zahájení správního řízení také informační formulář v jazyce daného státu. Ten bude obsahovat údaje o tom, jakého přestupku se kdy a kde podezřelý dopustil, včetně možného postihu. Podrobnější informace pak budou v samotném oznámení o zahájení řízení.

Povinnost podávat informace o majiteli vozidla se týká pouze taxativně vymezených, zejména nejzávažnějších protiprávních deliktů. Jde například o překročení povolené rychlosti, telefonování za jízdy, nezastavení auta na patřičný signál, nebo jízdy pod vlivem alkoholu či drog.

Video Rozhovor s Šárkou Homfray
video

Rozhovor s Šárkou Homfray

Rozhovor s Šárkou Homfray

S6: 3.4. 2013 - 6,40

Brífink po jednání vlády