V Temelíně unikla radioaktivní voda, záření je mizivé

Temelín (Českobudějovicko) – Při zkoušce části záložního systému unikla v jaderné elektrárně Temelín radioaktivní voda. Energetici ujistili, že není nikdo ohrožen. Zkouška se týkala části potrubí, které se obvykle nepoužívá. Výsledné záření nebylo o mnoho vyšší, než je obvyklé.

Voda, která v Temelíně unikla, je tzv. nízkoaktivní. Obsahuje tedy pouze malé množství radionuklidů, které podléhají radioaktivní přeměně, a neměla by být pro lidi nebezpečná. Mluvčí elektrárny Marek Sviták ujistil, že únik nízkoaktivní vody v Temelíně nikoho neohrozil ani nepoškodil životní prostředí. V těsné blízkosti potrubí byla podle něj naměřena aktivita 0,00075 milisievertu za hodinu, tedy nepatrně vyšší, než je přirozená radioaktivita. Mluvčí zdůraznil, že například při dálkovém letu jsou cestující vystaveni podstatně intenzivnějšímu záření.

Záložní potrubí, jehož netěsnost se projevila, se podle mluvčího obvykle nevyužívá. „Jedná se o potrubí, které je odděleno od ostatní technologie a během provozu ani odstávky se nevyužívá,“ uvedl. O události informoval provozovatel Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který pak v souladu s Dohodou z Melku zpravil i rakouskou stranu.

K obdobným únikům došlo v Temelíně i v minulosti. V roce 2008 po úniku radioaktivní vody obvinilo sdružení Jihočeské matky elektrárnu, že se pokoušela problém ututlat. To však ČEZ odmítl. Loni na podzim naopak unikla technologická voda do kontejmentu.

Zkouška, při které únik nastal, proběhla během odstávky druhého výrobního bloku Jaderné elektrárny Temelín. Energetici vyměňují palivo a provádějí další práce. Aktuálně technici zavážejí palivo do reaktoru. Všech 163 palivových souborů by mělo být zavezeno v noci na pátek.