Rakovinotvorných látek v ovzduší je víc, „vítězem“ je Kronospan

Praha - Množství rakovinotvorných látek, dioxinů a dalších toxických škodlivin, které za rok 2013 ohlásily české podniky do Integrovaného registru znečišťování, se oproti předchozímu roku podstatně zvýšilo. Zástupci ekologického sdružení Arnika oznámili, že u vypouštěných látek, které mohou mít vliv na vznik rakoviny, je vážný stav ve Středočeském kraji a na Vysočině. Za „skokana desetiletí“ vyhlásili jihlavského výrobce dřevotřískových desek Kronospan, který dosáhl vůbec nejvyšších emisí formaldehydu za celou desetiletou historii veřejného registru.

Zvýšil se objem jemného prachu, který vypustil do ovzduší ostravský podnik ArcelorMittal. Přestože jeho vedení tvrdí, že ekologie je jeho prioritou, patří dlouhodobě k největším znečišťovatelům v zemi. Naopak podstatně se snížilo množství prachu vypouštěného z elektráren společnosti ČEZ v Prunéřově.

„Hodnoty z Kronospanu nás utvrzují v tom, že je nutné zavést povinnost integrovaného povolení i pro nábytkářské a dřevozpracující provozy,“ uvedl expert Arniky na toxické látky Jindřich Petrlík. Členové sdružení se snažili zjistit, co je příčinou nárůstu vypouštěného formaldehydu v Kronospanu, ale podnik prý na dotazy nereagoval. Arnika sestavuje žebříčky znečišťovatelů od roku 2005.


Karcinogeny ze Spolany
Největším znečišťovatelem rakovinotvornými látkami je ale středočeská Spolana Neratovice, která figurovala vedle podniku ArcelorMittal Ostrava, Třineckých železáren nebo kralupské chemičky Synthos na předních příčkách i loni. Na třetí místo ve vypouštění karcinogenních látek se nově dostala Ústřední čistírna odpadních vod v Praze. Na rozdíl od Kronospanu ale většinu z nich vypustila do vody.

Úniky a přenosy nebezpečných látek loni nahlásilo 1 655 podniků, meziročně jejich počet vzrostl o 35, počet sledovaných látek se zvýšil o další dvě na 61. Kromě středních Čech a Vysočiny dominují tradičně v osmnácti aktuálních tabulkách znečišťovatelé z krajů Moravskoslezského i Ústeckého. Naopak nejméně škodlivin produkuje Karlovarský kraj. Nejvíce skleníkových plynů loni v Česku vypustily, stejně jako v minulosti, severočeské elektrárny ČEZu. Největší hnědouhelnou elektrárnu Prunéřov oproti předchozímu roku předstihla elektrárna Počerady.

Podniky musí registru nahlásit data o vypouštěných rizikových látkách vždy do konce března, pak má ministerstvo životního prostředí půl roku na kontrolu. Poté sdružení Arnika sestavuje „hitparádu“ znečišťovatelů. Cílem zveřejnění je vystavit podniky tlaku veřejnosti. V loni zveřejněném hodnocení roku 2012 Arnika nezjistila žádné překvapivé změny. Zásadním sdělením bylo, že podniky dohromady vypustily méně škodlivin než v předchozím roce, avšak stouplo množství rtuti v ovzduší. Například z dat za rok 2011 vyčnívala spalovna nebezpečného odpadu SITA v Trmicích na Ústecku, kde čtyřnásobně vzrostlo množství dioxinů.