Přípravné třídy budou povinné pro všechny děti

Praha – Podle vládního plánu začnou mateřské školy od září 2015 zřizovat přípravné třídy, děti je povinně začnou navštěvovat od svých pěti let. Ministerstvo školství na něj plánuje vyčlenit až 100 milionů korun, k čemuž využije i peníze z evropských fondů.

Většina dětí nejen ze sociálně slabých rodin, které navštěvovaly předškolní přípravný kurz, přestoupila na základní školu bez větších problémů. Někteří odborníci poukazují na skutečnost, že u dětí a jejich prospěchu sehrávají kurzy pozitivní úlohu, rodiče však mnohdy nechápou potřebu přípravy. Proto ministerstvo zavede přípravné třídy povinně. Určeny budou zejména dětem, které vůbec nechodí do školek. „Tento poslední rok má zabránit situacím, kdy dítě má věk na chození do klasické základní školy, ale je předčasně vyloučeno jen z toho důvodu, že je na vstup do školy špatně připraveno,“ vysvětlil záměr ministr školství Marcel Chládek.

Vznik přípravných tříd ředitel Vládní agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček vítá. Má ale za to, že akční plán nepřináší žádný posun v otázce diagnostiky dětí. „Pokud jsou testy IQ nižší než 70, přiřkne se dítěti lehké mentální postižení. V celé řadě případů se může jednat o problémy, které souvisí s prostředím a zázemím daného dítěte,“ upozorňuje. Podle ministerstva se přesnějšímu diagnostickému nastavení „pro potřeby realizace konkrétních podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty“ bude věnovat vyhláška od září 2016.

Video Děti půjdou do přípravných tříd
video

Děti půjdou do přípravných tříd

Z posledního šetření školní inspekce vyplývá, že se situace mírně zlepšuje. Přesto se ale na téměř 500 školách vzdělává podle programu pro lehce mentálně postižené až 15 tisíc dětí, z čehož podíl romských dětí přesahuje čtyři tisícovky. Několik desítek opatření v akčním plánu se objevuje také v usnesení, které vláda posílá Evropské komisi. Komise dlouhodobě kritizuje české školství kvůli diskriminaci. Podle Chládka má dokument zabránit další evropské soudní při.

Evropská komise se v září formálně obrátila na Českou republiku s žádostí o informace ohledně údajné diskriminace romských dětí v českém vzdělávacím systému. Nevládní organizace nyní upozornily, že se jedná o zahájení řízení pro porušení povinností, které může skončit sankcemi. Ministerstvo tehdy v souvislosti s výtkami EK uvedlo, že se týkají současného zákona z dílny bývalé vlády.