Soud: Ochrana osobních dat platí i na záběry kamer z veřejných míst, ale…

Brusel - Ochrana osobních údajů platí i na záběry kamer z veřejných míst. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie. Podle něj se ale musí zohlednit také zájem ochrany majetku a zdraví. Soud řešil případ muže z Třebíče, který pomocí kamery na svém domě odhalil vandaly. Jeden z nich si ale stěžoval na nezákonnost pořízení nahrávky a majitel kamery dostal pokutu.

Video Události: Kamery a ochrana osobních údajů
video

Události: Kamery a ochrana osobních údajů

Události: Kamery a ochrana osobních údajů

Události, 11.12.2014

Události, komentáře: Kde jsou hranice ochrany osobních údajů?

Podle verdiktu z Bruselu je tak v zásadě na českých soudech, aby na základě okolností konkrétního případu rozhodly, zda použití bezpečnostní kamery k záznamu dění na veřejném místě sledovalo oprávněný zájem převažující nad právem na soukromí přistižené osoby. Členské státy tak mohou omezit rozsah povinností a práv stanovených směrnicí, pokud je to nezbytné k tomu, aby bylo možné zamezit trestným činům, zajistit jejich vyšetřování, odhalování a stíhání odpovědných osob, či chránit práva a svobody ostatních.

František Ryneš naistaloval v roce 2007 na dům své rodiny v Třebíči kamerový systém, který snímal vchod do stavby, ulici i vstup do protějšího domu. Díky záznamu se podařilo najít dvě osoby podezřelé z toho, že prakem rozbily v domě okno, a začít je stíhat. Jeden z mužů si ale u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) stěžoval na nezákonnost pořízení nahrávky a úřad Rynešovi uložil pokutu. Poukazoval mimo jiné na to, že záznam byl pořízen ve chvíli, kdy se podezřelý nacházel na veřejném prostranství před domem a záznam byl pořízen bez jeho souhlasu.

Ryneš se kvůli pokutě obrátil na české soudy. Nejvyšší správní soud proto požádal Soudní dvůr EU o odpověď, zda záznam pořízený za takových okolností nepředstavuje zpracování údajů, na které se směrnice nevztahuje, protože jde o záznam provedený fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností.

Čechy pozorují statisíce kamer

Obraz osoby zaznamenaný prostřednictvím kamery podle evropského soudu představuje osobní údaj, který lze zpracovat jen se souhlasem zaznamenané osoby. Výjimka o záznamu pro osobní či domácí činnosti podle soudu pro tento případ neplatí. Měla by totiž být vykládána striktně. Při uplatňování směrnice ale podle Bruselu „zároveň nesmí vnitrostátní soudy ztrácet ze zřetele, že její ustanovení umožňují zohlednit oprávněný zájem správce spočívající v ochraně majetku, zdraví a života tohoto správce a jeho rodiny“.

Podle šéfa ÚOOÚ Igora Němce tak hranice nikdy nebude jasně stanovená a kolem záběrů z kamer tak vždy budou spory. „U nás je více než deset tisíc registrovaných kamerových systémů, ale Čechy pozorují statisíce kamer, protože policejní systémy se nemusí registrovat,“ řekl České televizi.

Video Šéf ÚOOÚ: Hranice nikdy nebude jasně stanovená
video

Šéf ÚOOÚ: Hranice nikdy nebude jasně stanovená