Vláda má jasno, jakou legislativu chce v příštím roce zvládnout

Praha – Na dnešním jednání vlády se kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) shodl na podobě legislativního plánu pro rok 2015. Za nejdůležitější opatření, které chce vláda v roce 2015 přijmout, označil Sobotka zákon o evidenci tržeb, který by měl v důsledku omezit úniky v oblasti daně z přidané hodnoty a z příjmu. Dohromady mají ministři naplánováno 25 návrhů zákonů a 78 návrhů novel zákonů. Vláda rovněž schválila koncepci boje s korupcí na další tři roky.

Video Události ČT: Elektronická evidence tržeb první na seznamu vlády
video

Události ČT: Elektronická evidence tržeb první na seznamu vlády

Události ČT: Elektronická evidence tržeb první na seznamu vlády

události, 15.12.

Sobotka (ČSSD), Dienstbier (ČSSD) a Stropnický (ANO) po jednání vlády

Dienstbier: Dokazovat příjmy na úrovni daní je běžné

Schválený plán legislativních úkolů v sobě zahrnuje pokračování plnění koaliční smlouvy, závazky vůči Evropské unii i běžné požadavky jednotlivých resortů. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zdůraznil několik bodů. Vláda má zájem na přijetí zákona o evidenci tržeb. S jeho pomocí by měli vytvořit legislativní předpoklady pro zavedení elektronické evidence tržeb v České republice. Účinnost má připadnout na 1. leden 2016. „Je důležité, aby v tomto termínu účinnosti nabyl, je to nejdůležitější opatření, které chce vláda v příštím roce prosadit, abychom omezili úniky zejména v oblasti daně z přidané hodnoty a z příjmu,“ prohlásil předseda vlády Bohuslav Sobotka. 

Legislativní plán na rok 2015

19 věcných záměrů zákonů

25 návrhů zákonů

78 návrhů novel zákonů


Hned v lednu by se měl řešit návrh zákona o prokazování původu majetku. „V minulosti se někteří, kteří zázračně zbohatli, odvolávali na to, že něco dostali od babičky,“ řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Mezi dalšími body legislativního plánu jsou věcný záměr zákona o sociálním bydlení, který bude předkládat ministerstvo práce a sociálních věcí, návrh zákona o veřejných zakázkách a novela stavebního zákona, které připraví ministerstvo pro místní rozvoj, návrh zákona o veřejných neziskových poskytovatelích lůžkové zdravotní péče, které připraví ministerstvo zdravotnictví, a příslušné návrhy ministerstva financí, které by měly vést ke zrušení druhého pilíře důchodového pojištění.

Novela zákona o DPH

Během mimořádné schůze Poslanecké sněmovny v příštím týdnu se bude rozhodovat o novele zákona o DPH, kterou vrátil Senát. Bohuslav Sobotka řekl, že se při hlasování přikloní k senátní verzi, která je „přijatelnější pro malé podnikatele.“ Původní návrh počítal s každoměsíčním kontrolním hlášením ohledně daně, pro drobné živnostníky by se měla lhůta podle Senátu prodloužit na čtvrtletí.


Předseda vlády vyjádřil spokojenost nad tím, že se podařilo legislativní plán přijmout ještě v prosinci. „Resorty mají jasný signál, co se od nich v příštím roce očekává,“ uvedl Sobotka. Letos měli na přípravu legislativy jenom jedenáct měsíců, vláda byla jmenována koncem ledna. Za tuto dobu schválili zákon o valorizaci penzí, snížení daně z přidané hodnoty na léky a knihy, zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, zvýšení plateb za státní pojištěnce, rozšíření nároku na poskytnutí porodného, vrácení slevy na dani pro pracující důchodce, znovu zavedení podpory zelené nafty pro zemědělce nebo zákon pomoci v hmotné nouzi.

Boj s korupcí pokračuje

Koncepci boje s korupcí schválila vláda na roky 2015 až 2017. Předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier (ČSSD) označuje přístup nynější vlády za střídmější, stanovují si menší okruh cílů, u kterých chtějí sledovat jejich plnění. Vymezují se tak proti stylu řešení tohoto problému oproti minulosti. „Byly tady obrovské, rozsáhlé strategie s obrovským množstvím úkolů, které se ovšem plnily v uvozovkách jenom formálně, že se každý rok o rok prodloužila lhůta k jejich plnění,“ uvedl Dienstbier. Plán současné koalice se čtyřmi základními oblastmi tak podle něj je realistický.

V souvislosti s výkonnou a nezávislou exekutivu se počítá s implementací zákona o státní službě a dokončením zákona o státním zastupitelství. V rovině transparentnosti je součástí koncepce zákon o střetu zájmů nebo změna systému financování politických stran – stanovení limitů na kampaně, zavedení transparentních účtů či limity na dary. „Zásadní je úprava darů, které jsou poskytovány politickým stranám –to znamená například zavedení limitů pro dary od fyzických i právnických osob,“ řekl Jiří Dienstbier.

Ekonomický expert ODS Jan Skopeček: „Byl bych rád, kdyby ta opatření mířila skutečně na pravou podstatu problému a korupce, což je velký stát a velké přerozdělování. O tom se v koncepci nedozvíme ani slůvko(…).“

Ministr pro lidská práva a legislativu: „Přesně tato ideologie minulých vlád vedla k tomu, že tady stát v podstatě nefunguje, protože ony neuznávaly stát, proto stát v celé řadě oblastí není schopen své funkce plnit.“


Oblasti hospodárného nakládání s majetkem státu by měla napomoci novela zákona o veřejných zakázkách nebo podpora centrálních nákupů a elektronických aukcí. V rozvoji občanské společnosti chtějí posílit ochranu whistleblowerů, tedy osob, které upozorní na korupční jednání a často tím ohrožují vlastní zaměstnání.