Jihozápadní část Pražského okruhu bude mít proměnné značky

Praha - Jihozápadní část Pražského okruhu mezi úseky dálnic D5 a D1 bude první českou dálnicí, která bude řízená proměnnými značkami (liniové řízení dopravy). Podstatně tím vzroste jeho kapacita. Značky umožní například zakázat vjezd kamionům do nejrychlejšího pruhu a taky regulovat plynulost dopravy podle aktuální situace. Součástí plně automatického systému jsou kromě značek také například detektory provozu ve vozovce, varovný meteorologický systém nebo kamery.

Systém má automaticky přenášet do provozu aktuální dopravní informace a regulovat plynulost dopravy. Sám bude vyhodnocovat hustotu pražského provozu. Součástí systému budou především proměnné příkazové značky pro každý jízdní pruh, což je rozdíl proti běžným informačním tabulím na dálnicích, které řidičům pouze sdělují dílčí fakta.

„Cílem systému liniového řízení je i harmonizování dopravního proudu, to jest usměrnit vozidla do stejné rychlosti. Díky tomuto opatření dojde ke snížení vzdálenosti mezi vozidly a celkově dojde ke zvýšení kapacity komunikace,“ uvedl šéf ŘSD Alfred Brunclík.

Video Vstup Lenky Drmotové
video

Vstup Lenky Drmotové

Intenzita dopravy na novém úseku se může dostat až na 90 000 aut za 24 hodin. Nová část okruhu se pro motoristy otevře 20. září. 

Systém řízení dopravy na Pražském okruhu:

· informační portály (textová tabule)
· portály pro liniové řízení dopravy (omezení rychlosti, zákaz předjíždění nákladních automobilů)
· proměnné orientační dopravní značení
· plánována je meteostanice, sčítače dopravy, hlásky tísňového volání, technologické vybavení tunelových staveb, řídící systém a další prvky

Kromě okruhu bude liniové řízení přesahovat i na dálnici D1 od Mirošovic ve směru do Prahy. Na novém 23kilometrovém úseku Pražského okruhu se bude vybírat mýtné. S podobným způsobem řízení dopravy se řidiči mohou setkat například na obchvatu Mnichova nebo při cestách do Alp.

Systém je vysoce efektivní. Návratnost systému by mohla být kolem pěti až osmi let, podobně jako v Německu, uvedl vedoucí Ústavu dopravních systémů Pavel Přibyl. „V Německu klesl počet nehod a počet usmrcených osob o 40 procent,“ doplnil Přibyl.

Ředitelství silnic a dálnic chce i nadále zvyšovat počet elektronických informačních tabulí na dálnicích. Od 1. července jich přibylo 26, celkem jich nyní nad dálnicemi visí 77. Do konce roku chce ŘSD instalovat dalších 20. „Nejdůležitějšími informacemi (na tabulích) v pořadí významu jsou sdělení o nehodách, kolonách, práci na silnici a počasí,“ uvedl Brunclík. „Vždy bude zpoždění mezi tím, kdy nehoda vznikla a mezi tím, kdy se informace dostane na tabuli,“ řekl Jaroslav Zvára, koordinátor realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR. Z průzkumu ŘSD vyplynulo, že texty na tabulích čte alespoň někdy 95 procent řidičů.