EU krotí americké tajné služby. Nesmí sledovat Evropany na webu

Evropská komise a USA dosáhly dohody o transatlantické výměně dat, kterou aktuálně schválila Evropská komise. Dohoda tak má zaručovat ochranu dat evropských občanů a zároveň dává právní jistotu firmám. To se týká kupříkladu nakládání s osobními údaji na sociálních sítí – unijní soud měl dosud za to, že schvalování podobných pravidel je na každém členském státu.

Americká strana se písemně zavazuje, že přístup amerických úřadů k evropským datům z důvodů prosazování práva a národní bezpečnosti bude mít jasná omezení a bude podléhat kontrole. „Je to unikátní krok, který Spojené státy učinily ve snaze obnovit důvěru v transatlantických vztazích,“ uvedla eurokomisařka Věra Jourová.

Bude existovat písemný závazek, že u dat převáděných z EU do Spojených států je vyloučeno jejich hromadné sledování zpravodajskými službami. V USA kvůli věci vznikne speciální ombudsmanský úřad, nezávislý na bezpečnostních službách. Evropští občané také budou moci dosáhnout nápravy situace.

„Myslím, že to je silný a bezpečný rámec pro budoucnost toků dat mezi Evropou a Amerikou,“ prohlásila eurokomisařka. Dohodnutý model bude podle ní průběžně kontrolován, aby bylo zajištěno jeho odpovídající fungování.

obrázek
Zdroj: ČT24

Evropská komise a Spojené státy vyjednávaly o nové úpravě v této oblasti poté, co unijní soud loni v říjnu svým rozhodnutím zrušil dosavadní právní rámec předávání dat mezi EU a USA. Podle soudců měl propříště o pravidle pro předání dat rozhodovat každý stát zvlášť.

Zmíněný soud se tehdy zabýval případem Rakušana Maxe Schremse, který si stěžoval na internetový portál Facebook, že nerespektuje soukromý život uživatelů. Podle Schremse sociální síť uchovává i ta osobní data, o jejichž vymazání uživatelé požádali, a také údaje o lidech, kteří se k sociální síti nikdy nepřipojili. Schrems s odvoláním na informace o činnosti amerických tajných služeb tvrdil, že v USA není dostatečná ochrana před sledováním ze strany orgánů státní moci.

Pro české společnosti, zejména dceřiné firmy mezinárodních společností, to podle advokáta bpv Braun Partners Arthura Brauna znamenalo, že jejich osobní data již nemohla být nadále legálně uložena na amerických serverech.