Čeští lékaři představili novou metodu léčby rakoviny

Praha - Lékaři dnes představili novou metodu léčby rakoviny - cílenou molekulární terapii. Ta zohledňuje individuální potřeby jednotlivých pacientů a je účinnější než chemoterapie. Přínos cílených léků potvrdily klinické studie. Významného pokroku bylo dosaženo v léčbě rakoviny prsu, kde se zvýšilo procento nemocných, u kterých nedošlo k návratu nemoci. U jiných druhů nádorů biologické léky sice nevedou k úplnému uzdravení, mohou ale pomoci prodloužit život pacienta, aniž by se tím zhoršila jeho kvalita.

„V současnosti jsme schopní udělat molekulární profil každého nádoru, který se liší u stejných typů nádorů i různých jedinců,“ řekl České televizi přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Luboš Petruželka. Dodal, že nový způsob léčby je účinnější než chemoterapie.

Chemoterapie totiž ovlivňuje nejen nádorové buňky, ale i zdravou tkáň. Naproti tomu biologické léky blokují především molekuly, které jsou životně důležité pro nádorovou buňku, ale pro zdravou tkáň mají jen omezený význam. Zatímco chemoterapie může u pacientů vést například k poruchám krvetvorby, nevolnostem a vypadávání vlasů, u biologické léčby se mohou projevit spíše alergické reakce, kožní změny nebo pocity únavy.

S biologickou léčbou údajně počítají i zdravotní pojišťovny. Česká onkologická společnost s Institutem biostatiky a analýz Masarykovy univerzity vypracovala odhady počtu nemocných, u kterých mají biologické léky význam. Všeobecná zdravotní pojišťovna se na základě těchto odhadů zaručila, že vybraným onkologickým centrům uhradí náklady na tuto léčbu všech těchto nemocných.

První cílenou biologickou léčbu začali onkologové používat u pacientek s rakovinou prsu. Uplatnila se i při rakovině střev, ledvin, mozku a krku, a to hlavně v prvních stádiích onemocnění. Nevýhodou léčby je prozatím její cena - pro jednoho pacienta stojí zhruba 100.000 korun za měsíc.

Vydáno pod