DV 2016 k tématu Obrana a bezpečnost

Chceme navýšení výdajů na obranu a také nově definovat bezpečnostní politiku ČR vzhledem k současné bezpečnostní situaci ve světě

Česká republika by měla disponovat plnohodnotnou a bojeschopnou armádou, která bude mít k dispozici moderní technologie a vybavení. Do budoucna by se mělo také začít diskutovat o možnosti zavedení povinné vojenské služby, avšak s alternativou civilní služby (např. v nemocnicích nebo na ekologických projektech). Co se týče bezpečnostních opatření, je třeba více investovat do moderních technologií, které by mohly pomoci předejit případnému nebezpečí a kriminalitě. Týká se to zejména letišť, vlakových nádraží, stanic metra a turistických památek - obecně tedy míst, kde se shromažďuje velké množství lidí. Stát by se však měl také zaobírat bezpečností v jednotlivých regionech. Lidé by se neměli v žádném případě bát chodit ve dne nebo v noci po ulicích vlastního města či obce. Je třeba rozšířit řady městské a obecní policie, investovat do moderních bezpečnostních technologií, které zajistí občanům klidný život bez starostí. Podpora rozvoje českého obranného průmyslu. 

Makovec k členství v NATO a k základní vojenské službě (zdroj: ČT24)