Vyhořelý kostel v Gutech: Dřevo na nový svatostánek bude místní

Ostravsko-opavské biskupství pracuje na přípravách obnovy vyhořelého dřevěného kostela v Gutech, který úmyslně zapálili vandalové. Zástupci biskupství již vybírají místa, kde se bude zanedlouho těžit. Podle zjištění redaktorky České televize (ČT) připadá v úvahu obec Ostravice.

Dřevo by podle ČT mělo být místní, tedy podobně jako materiál, ze kterého byl postaven originál kostela ze 16. století. „Potřeba bude dřeva smrkového, jedlového a dubového,“ upřesnila Markéta Radová, podle níž se rýsuje také podoba základů.

Ty by měly být kamenné a zahrnout by měly i zlomky původních základů. Dochovaly se jich jen části kvůli necitlivé rekonstrukci ze 70. a 80. let minulého století.

Na místě vyhořelého chrámu stále pokračuje archeologický výzkum. Odborníci při něm odkryli betonovou podlahu, místo nyní musejí zdokumentovat. Památkáři už dříve provedli sondy za presbytářem a v prostoru věže, řekl ředitel ostravské pobočky Národního památkového ústavu Michal Zezula. „Zjistili jsme například, že základy byly ve druhé polovině minulého století posíleny betonem,“ řekl Zezula.

Podle něj kostel stojí na uměle navršené terase, která vyrovnala terénní nerovnosti. V násypu se podle expertů nacházejí úlomky keramiky jak z období středověku, tak i raného novověku. Jsou tam ale i úlomky lidských kostí, které dokládají, že místo sloužilo jako pohřebiště již před těmito terénními úpravami.

obrázek
Zdroj: ČT24

„Jde o běžné archeologické nálezy. Důležité jsou zejména z hlediska datace jednotlivých vrstev,“ řekl Zezula. Cílem archeologů je mimo jiné zodpovězení otázky, zda součástí kostela byla od počátku sakristie, nebo jde teprve o dodatečnou přístavbu. Dokumentovány jsou i historické podlahové úrovně.

Dřevěný kostel v Gutech vyhořel počátkem srpna. Policie krátce nato zadržela tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka. Podle ní stavbu zapálili úmyslně. Minimálně jeden v tom prý chtěl pokračovat a měl už vybraný další objekt.

Způsobená škoda přesahuje 20 milionů korun. Náklady na stavbu nového kostela by měla pokrýt pojistka. Měla by zaplatit i část obnovy interiérů. Zbytek bude biskupství platit z veřejné sbírky. Nový kostelík by měl být postaven na jaře 2019.

Třinecký kostel lehl popelem. Nebyl jedinou památkou, která shořela (zdroj: ČT24)