Greenpeace mohli kritizovat ČEZ, rozhodl Ústavní soud. Svoboda projevu převýšila autorské právo

Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti spolku Greenpeace ČR a zrušil předběžné opatření, které zakazovalo ekologickým aktivistům šířit video kritizující energetický gigant ČEZ. Opatření vydané Městským soudem v Praze a potvrzené také vrchním soudem porušovalo právo na spravedlivý proces i právo na svobodu projevu, plyne z nálezu dostupného na webu soudu.

Ústavní soud konstatoval, že justice musí už při nařizování předběžného opatření pečlivě zvážit jeho nezbytnost a důvodnost. Zejména to platí v případě, kdy na jedné straně stojí údajný zásah do autorských práv a na druhé straně zájem na informování veřejnosti.

Greenpeace před Vánoci 2018 vedli kampaň kritizující ČEZ za jeho přístup k výrobě elektrické energie a za využívání fosilních paliv. Spolek přetvořil video původně vyrobené pro ČEZ. Zachoval zvukovou stopu a doplnil záběry na poškozené, suché a vykácené lesy, případně na lesní požáry. Video doprovázel text, podle kterého spaliny z uhlí škodí stromům a způsobují změny klimatu.

Podle ČEZu porušili aktivisté autorská práva

ČEZ v únoru 2019 podal žalobu. Požadoval, aby se aktivisté zdrželi dalšího užití díla a uveřejnili omluvu. Šlo prý o zásah do autorských práv. Současně ČEZ podal návrh na nařízení předběžného opatření. Domáhal se toho, aby spolek odstranil video ze svých facebookových stránek a zdržel se jeho užití. Pražské soudy návrhu vyhověly.

Greenpeace v ústavní stížnosti uvedli, že sporná rozhodnutí jsou nepřezkoumatelná a že představují zásah do práva na svobodu projevu. Podle Ústavního soudu v rozhodnutí skutečně chybělo řádné odůvodnění. Pokud je důsledkem předběžného opatření omezení práva na svobodu projevu, musí soud své úvahy odůvodnit a vysvětlit nezbytnost opatření.

Ústavní soudci také poukázali na principy karikatury a parodie, jejichž smyslem a účelem je zpravidla vyjádření názoru v rámci svobody projevu. „Soudy se však touto otázkou vůbec nezabývaly a bez dalšího –⁠ to je tak, jak bylo popsáno v návrhu na nařízení předběžného opatření –⁠ posoudily užití díla stěžovatelem jako zásah do autorského práva, aniž by při svém rozhodování zvážily dopad nařízení předběžného opatření na svobodu projevu stěžovatele,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Vladimíra Sládečka.

Mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek rozhodnutí uvítal. „Dokazuje, že žaloba ze strany ČEZu je protiúčelná, a to, že chtěli využít předběžného opatření, podle nás nasvědčuje tomu, že chtěli umlčet kritiku z naší strany,“ řekl.

„Teď musíme počkat na další soudy, které posuzují jednotlivá videa a zda šlo, či nešlo o parodii. Tam by se to mohlo posunout v červnu,“ dodal. Podle Hrábka má v tomto případě právo na parodii přednost před vlastnickým právem. A pokud by soud rozhodl v neprospěch Greenpeace, mohlo by to mít dopad například i na činnost umělců, míní.

„Aktuálně nemůžeme na rozhodnutí Ústavního soudu bez jeho bližší analýzy reagovat. V tomto případě se každopádně jedná o spor týkající se pouze předběžného opatření, kdy spor o samotné jádro věci stále běží a dosud nebyl žádným soudem pravomocně rozhodnut. Rozhodnutí Ústavního soudu tedy není pro výsledek sporu závazné,“ řekl mluvčí ČEZu Roman Gazdík.