Ještěd: Musely stromy ustoupit vlekům protiprávně?

Liberec - Česká inspekce životního prostředí přišla s tvrzením, že výstavba nových vleků a lanovek na Ještědu byla v rozporu se zákonem. Podle jejího stanoviska pochybila nejen firma Snowhill, která má areál pronajatý, ale i liberecký magistrát.

Loni se na Ještědu objevily tři nové lanovky a čtyři vleky. Výstavba některých zařízení ale začala ještě předtím, než k nim úřady vydaly všechna potřebná povolení. „Vzhledem k tomu, že se jedná o Ještěd a nejedná se o výstavbu nějaké králíkárny, ale takhle závažné stavby, tak si myslím, že tohle je závažné pochybení,” říká zástupce Společnosti přátel přírody v Liberci Jan Korytář. Podle tajemníka libereckého magistrátu Marka Řeháčka ale situaci za závažnou nepovažuje: „V některých případech se skutečně jedná o odborný spor, o dva pohledy na výklad lesního zákona.”

Spor se vede hlavně o vlek mezi Pláněmi a Skalkou. Ten musel být od schválené trasy o několik metrů odkloněn, protože mu v cestě stála obrovská skála. Některým úředníkům vadilo, že kvůli odklonu trasy nepožádal Snowhill o nové povolení. Řeháček s tím nesouhlasí.

Inspekce životního prostředí trvá na tom, že stavba přibližovacího vleku a lanovky na Skalku poškodila přírodu. „Došlo k neoprávněnému využití lesních pozemků, tím, že společnost kácela bez souhlasu Státní správy lesů,” uvedla pro ČT tisková mluvčí inspekce Ivana Awwadová. Technický ředitel firmy Snowhill Daniel Svrček se brání: „Veškeré zásahy do lesů byly prováděny citlivě a v souladu s vydanými povoleními. Přesně tak, jak vyžaduje legislativa.”

Lesy České republiky jako správce pozemků s kácením souhlasily. Tvrdí, že šlo o kompromis, protože modernizace areálu je podle nich nutná. „Ano, naše stanoviska byla kladná,” potvrzuje oblastní inspektor Lesů ČR v Liberci Ludvík Řičář.

Ministerstvo životního prostředí teď začalo veškerá rozhodnutí spojená s výstavbou na Ještědu znovu přezkoumávat. Magistrát trvá na svém, že se ničeho nezákonného nedopustil.