Archeologové našli na Břeclavsku hrob s kostrou langobardského bojovníka z 6. století

Téměř neporušenou kostru bojovníka i s jeho dvěma psy našli archeologové na Břeclavsku, kde u vodní nádrže Nové Mlýny zkoumají jedno z největších pohřebišť germánských Langobardů z 6. století. Mimořádná kvalita kosterních pozůstatků přispěje podle archeologů k bližšímu poznání genetické skladby langobardské populace, jejího zdravotního stavu nebo stravovacích zvyklostí.

Hrob se nacházel v katastru zaniklé obce Mušov. Mladý bojovník byl pohřbený se svými dvěma psy, kopím a koňským udidlem. „Hrob se vyznačuje mimořádně kvalitně dochovanými kosterními pozůstatky zemřelého. To je pro stěhování národů vzácností, neboť se hroby v této historické éře systematicky vykrádaly. Většinou přitom docházelo nejen ke ztrátě předmětů původně vložených se zemřelým do hrobu, ale také ke značnému poškození kostry,“ řekla Pavla Růžičková z Archeologického ústavu Akademie věd.

Podle ní právě to často znemožňuje i odborné antropologické a přírodovědné zkoumání, které je nezbytnou součástí moderního interdisciplinárního pojetí archeologického výzkumu. „Výzkumy pohřebišť z období stěhování národů přispějí k bližšímu pochopení jevů, jako jsou migrace obyvatelstva, vztah člověka ke krajině a přírodnímu prostředí či projevy sociálních rozdílů, které intenzivně zajímají i dnešní společnost v celé Evropě,“ uvedla Zuzana Loskotová, specialistka ústavu na tuto historickou etapu.

  • Byli to příslušníci západogermánských kmenů pocházející z dolního Labe. Ve čtvrtém a pátém století táhli přes Čechy a Moravu do rakouského Podunají.
  • V šestém století vytlačili z jižní Moravy východogermánský kmen Herulů. Obsadili celou západní část Karpatské kotliny, odkud odešli v sedmdesátých letech pátého století Ostrogóti.
  • Mezi šestým a osmým stoletím vládli na troskách římského impéria většině Apeninského poloostrova, jejich odkaz se dodnes propisuje do názvu severoitalského regionu Lombardie. 

Místo je největším pohřebištěm Langobardů u nás

Objev přinesl dlouholetý archeologický výzkum pohřebiště z doby stěhování národů na jižním břehu Novomlýnských nádrží pod Pavlovskými vrchy. Průzkum letos pokračuje od počátku května. Projekt se zaměřuje na bližší poznání pohřebišť, na nichž byli v časovém úseku 5. a 6. století našeho letopočtu na jihu Moravy pochováni příslušníci různých germánských kmenů včetně Langobardů.

Na pohřebišti archeologové zjistili například pomocí fotografií z letadla nebo geofyzikálním průzkumem asi 250 hrobů. Podle ústavu je místo kvůli tomu největším pohřebištěm Langobardů na našem území. Zatím bylo prozkoumáno 76 hrobů.