Česká Jeruzalémská bible - dárek pro papeže v knihkupectvích

Praha – Po třiceti letech překladatelské práce dokončili manželé Halasovi spolu s patnáctičlenným týmem český překlad Jeruzalémské bible. Na překladu, o který je požádal biskup Dominik Duka, začali pracovat v roce 1980. Český překlad je určen jak laikům, tak i studentům teologie. Jeho součástí jsou úvody k jednotlivým knihám, jazykové, historické a teologické komentáře. Česká Jeruzalémská bible je po více než šedesáti letech úplným katolickým překladem Písma do češtiny.

„Český překlad připravil tým pod vedením manželů Halasových podle francouzského originálu Jeruzalémské bible z konce 50. let 20. století. Je to překlad, který nejenom sleduje krásu jazyka, ale se svým biblickým aparátem také umožňuje studentovi teologie, knězi, katechetovi, aby mohl pracovat s Biblí na úrovni současné biblické a literární vědy,“ uvedl k překladu biskup Dominik Duka.

Česká Jeruzalémská bible je už součástí vatikánské knihovny. Kompletní vydání českého překladu ve zdobené vazbě totiž předali zástupci církve Svatému otci Benediktu XVI. při jeho návštěvě Česka v září tohoto roku.

Reportáž Jiřího Svobody (zdroj: ČT24)

Česká verze Jeruzalémské bible vznikala metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (La Bible de Jerusalem, 1. vydání 1954, definitivní 1973) a původních biblických jazyků. Autoři vzali v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se staly inspirací cennou zejména po terminologické stránce. Do díla jsou také vloženy úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát.  

Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době publikovali pracovní vydání, celkem v 17 svazcích. Kompletní jednosvazková Jeruzalémská bible v českém jazyce vyšla dnes v Karmelitánském nakladatelství a v nakladatelství Krystal OP.

Jeruzalémská bible je jeden z nejuznávanějších moderních biblických překladů. Toto dílo vyšlo z práce francouzských biblistů a teologů, kteří kvůli studiu Písma svatého založili v Jeruzalémě před sto dvaceti lety Biblickou školu, v níž se věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem, 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Škola velmi plodně působí dodnes.