Ceny památkového ústavu: O dědictví pro budoucnost pečují v Konojedech i na matfyzu

Národní památkový ústav ocenil nejlepší počiny v oblasti památkové péče, které se uskutečnily v minulém roce. Cenu Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost) získaly tři kostely a jedna kaple. O zvláštní uznání se podělily dvě usedlosti s obnovenou výtopnou. Veřejnost zvolila více než sedmi stovkami hlasů (ze zhruba čtyř tisíc hlasujících) záchranu rotundy sv. Václava, která byla náhodně objevena v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Cenu s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe uděluje NPÚ od roku 2014. „Chceme nejen vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, ale především poděkovat těm, kteří se o to přičinili. Strávený čas, vynaložené úsilí i vložené finanční prostředky ze strany vlastníků, tvůrců či investorů si společenskou prestiž a uznání zaslouží,“ nepochybuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

NPÚ uděloval cenu Patrimonium pro futuro (zdroj: ČT24)

Porota vybírala z celkem dvaceti čtyř uchazečů ve čtyřech kategoriích. Vítěze přiblíží následující fotogalerie:

Oceněna byla také Osobnost památkové péče. Tou se stal Brit Ian Kennaway, který více než třicet let působil v britské nevládní organizaci The National Trust. Jeho aktivity se zaměřovaly také na kulturní dědictví v českých zemích. Byl spoluzakladatelem charitativní organizace The Friends of Czech Heritage, jejímž cílem je pomoc českým památkám.