Plastové kojenecké lahve mohou obsahovat nebezpečný bisfenol

Praha - Některé kojenecké lahve můžou pro děti představovat zdravotní riziko, neboť se z nich může uvolňovat bisfenol A působící na hormonální systém člověka. Rodiče kojenců, ale i běžní spotřebitelé, by proto podle profesora toxikologie Jihočeské univerzity Jiřího Patočky neměli kupovat polykarbonátové výrobky, které přicházejí do styku s potravinami. Ovšem v otázce, jaká rizika to s sebou nese, se dosud vědci neshodli.

Podle dnes zveřejněných testů organizace Greenpeace se látka uvolňuje právě z kojeneckých lahví. Bisfenol A se přitom vyskytuje prakticky ve většině plastových výrobků. „Z deseti testovaných kojeneckých lahviček ze třech uniklo množství bisfenolu A blížící se limitu, z dalších pak méně,“ uvedl expert Greenpeace Miroslav Šuta. Přítomnost látky ve významných koncentracích testy prokázaly i ve vzorcích vody z českých toků.

Děti jsou k bisfenolu citlivější

Bisfenol A působí zejména na citlivý dětský organismus, protože jej nejsou schopny odbourávat stejnou rychlostí jako dospělí. Greenpeace vede v Česku kampaň za regulaci této látky, začít by se podle organizace mělo zákazem používání ve výrobcích pro děti. Po vzoru Kanady, Dánska nebo Francie by mělo zákaz vydat ministerstvo zdravotnictví, vyzývá Greenpeace. Rodiče mohou problému předejít nákupem jiných než polykarbonátových lahviček, alternativ je na trhu dostatek, třeba skleněné nebo z jiných plastů.

Bisfenol A byl poprvé nasyntetizován ruským chemikem Alexandrem Dianinem v roce 1891. „V současnosti se používá při výrobě polykarbonátů, které nalezly široké technické použití a život bez nich si už nedovedeme představit,“ vysvětluje Patočka. Zjištěna byla například v recyklovaném papíru, vínu a pivu kvašeném ve vanách potažených pryskyřicí s bisfenolem A a plechovkách na nápoje, obsahují ji nosiče CD a DVD. Látka je hodnocena jako málo jedovatá látka. Její vliv na zdraví však není nezanedbatelný, protože se vyskytuje takřka ve všech výrobcích.

Celosvětově je vyprodukováno kolem třech milionů tun bisfenolu A za rok, přičemž produkce rok od roku roste, uvedl toxikolog. I když Světová zdravotnická organizace vydala před dvěma lety prohlášení, že bisfenol A nepředstavuje v potravinách žádné riziko, řada odborníků o tom podle něj pochybuje. Existuje i podezření, že rozšířené používání látky souvisí s nárůstem diabetu druhého typu. Jeho působení může dokonce vést ke vzniku rakoviny prostaty či prsu.

Organizace Greenpeace uspořádala 2. září v Praze happening maminek a dětí za zákaz bisfenolu A v materiálu, z něhož se vyrábějí kojenecké lahve. Bisfenol A je nebezpečná látka narušující hormonální systém, která se vyskytuje v některých kojeneckých lahvích a uniká i do jejich obsahu.
Zdroj: ČTK/Roman Vondrouš