CzechTourism: Praha je bezpečnější než Vídeň

Praha - Praha může lákat nejen zahraniční turisty na další prvenství - je bezpečnější metropolí než její hlavní turistický konkurent, jímž je Vídeň. Praha v bezpečnosti porazila i Paříž, Londýn a Brusel. Přesto Česká republika nemá v zahraničí příliš dobrou pověst, jak zjistila agentura CzechTourism.

V přepočtu na deset tisíc obyvatel v Praze v roce 2009 došlo ke spáchání 682 trestných činů, zatímco ve Vídni za stejné období bylo zaznamenáno 1 032 trestných činů. Kromě kriminality jsou pro pocit bezpečí turistů významným faktorem hygienické podmínky, přírodní podmínky a v neposlední řadě přívětivost k menšinám.

Česko v bezpečnosti předstihly Bratislava, Budapešť a Varšava

Mojmír Mikula, ředitel Odboru výzkumů, trendů a inovací agentury CzechTourism

„Turisté si destinaci pro dovolené vybírají nejen podle přitažlivosti destinace a infrastruktury, ale i podle přívětivosti, bezpečnosti a mediálního obrazu.“

Praha je ve srovnání s evropskými metropolemi podle počtu trestných činů čtvrtá nejbezpečnější. Přední místa žebříčku obsadily Bratislava, Budapešť a Varšava. Nejvyšší míru kriminality vykazuje Belgie, kde je podle ředitele Odboru výzkumů, trendů a inovací agentury CzechTourism Mojmíra Mikuly počet trestných činů třikrát vyšší než v Česku: „Belgie má ale paradoxně podstatně lepší mediální obraz.“ Pokud nějakého turistu okradou v Praze, pravděpodobně zareaguje slovy, že to mohl čekat. Naopak okradený turista v Belgii se bude divit, jak se to mohlo stát.

V Česku jsou například nastaveny velice přísně hygienické podmínky, jak zdůraznil prezident Asociace hotelů a restaurací (AHR) Václav Stárek. Každý obvodní lékař musí hlásit každé průjmové onemocnění na centrální registr. Rovněž bezpečnost ve volné přírodě není podle Stárka věcí zcela běžnou. V Česku je možné se procházet i s dětmi po lese bez obav z útoku divokých zvířat, doplnil Mikula z CzechTourismu.

Podle něj dlouhodobě poškozují mediální obraz Česka některé chronické potíže, jako jsou například nepoctiví taxikáři nebo provozovatelé směnáren, kteří neuvádí všechny povinné údaje. Ovšem s obdobnými nedostatky se potýkají i ostatní turistické destinace. „Co je velmi důležité pro ČR, je právě pohled na teroristické útoky, protože jsme jedna z nejbezpečnějších destinací,“ dodal Stárek.

Viliam Sivek, předseda představenstva Asociace cestovních kanceláří ČR

„My jsme po takové zprávě a analýze volali. Volali jsme po ní v loňském roce, volali jsme na začátku krize, protože svět si opravdu o nás začínal psát, že jsme tady barbaři, že se tady krade.“

Příznivé informace o bezpečnosti v ČR hodlá turistická centrála využít v propagaci Česka v zahraničí. V konkurenčním boji o zákazníky, obzvláště v době zotavování turistického ruchu, je otázka bezpečnosti prioritní, míní Mikula: „Rádi bychom Česko opatřili pomyslným razítkem bezpečné destinace.“

Belgické Bruggy
Zdroj: The Travel Library/Isifa/Rex Features