Bývalý socialistický blok roste a snižuje množství chudých

Brusel - Země východní Evropy a bývalého Sovětského svazu bohatnou a díky tomu se jim daří potlačovat chudobu a zvyšovat životní standard obyvatel. Ze studie Světové banky, jež s tímto tvrzením přišla, ale také vyplývá potřeba dalších reforem, které by umožnily pokračování tohoto příznivého trendu.

Ještě na konci 90. let žilo ze 477 milionů obyvatel regionu v chudobě, tedy v situaci, kdy na zajištění svých životních potřeb měli k dispozici denně méně než 2,15 dolaru, zhruba 102 milionů lidí. Mezi lety 2005 až 2006 se ale situace výrazně zlepšila a v chudobě žilo už jen 53 milionů osob.

Potlačování chudoby napomáhal rychlý růst reálného příjmu obyvatel, tj. příjmu očištěného od vlivu inflace. Mezi roky 1998 a 2005 v postkomunistických zemích Evropy a bývalého SSSR vzrostl z 5900 dolarů na více než 8400 USD.

To, zda se tento pozitivní vývoj udrží i nadále, závisí podle Světové banky především na tom, jak budou země schopné implementovat potřebné reformy. Zaměřit by se měly zejména na rozvoj lidských zdrojů, podporu výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury a zavádění nových technologií.

Region paradoxně těží z nepříznivého vývoje západních zemí. Finanční krize ho zatím příliš nezasáhla, podpořila navíc jeho roli ve světové ekonomice. „Motorem světového růstu bude letos vedle Číny a Indie právě východní Evropa,“ upozornil analytik Raiffeinsenbank Aleš Michl. Aby svoje úspěchy v budoucnu posílila, měla by podle něj posilovat své kontakty s asijskými zeměmi.