VZP obrací. Pacientce s roztroušenou sklerózou uhradí léčbu konopím

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) chce uhradit pacientce s roztroušenou sklerózou léčebné konopí. Až dosud úhradu odmítala s argumentem, že žena nevyužila všechny medicínské prostředky. Změna přichází poté, co se její případ dostal až před Ústavní soud.

Martina Kafková trpí roztroušenou sklerózou a je odkázána na pomoc třetích osob. Běžné léky jí neposkytují úlevu od bolesti, ale naopak způsobují další potíže, jako například odvápnění kostí nebo nechutenství.

Jediný účinný prostředek je léčebné konopí podávané formou inhalace, které ovšem není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a pacientka na léčbu měsíčně vynakládá desítky tisíc korun z vlastních zdrojů. A protože současně bere pouze invalidní důchod, ze kterého náklady spojené s užíváním konopí nezaplatí, požádala VZP o proplácení léčby.

U pojišťovny neuspěla a obrátila se se správní žalobou na Městský soud v Praze, který rozhodnutí zrušil a vrátil věc pojišťovně k dalšímu řízení. Pojišťovna odmítla léčebné konopí uhradit s poukazem na to, že nemocná nevyužila všechny dostupné léčebné prostředky.

Žena se znovu obrátila na městský soud, ale ten doposud ve věci nerozhodl – což mu na začátku měsíce uložil i Ústavní soud, který vyzval k neprodlenému rozhodnutí. Přijde-li spravedlnost pozdě, je to podle ústavních soudců totéž, jako by byla odmítnuta.

VZP: Máme zájem léčbu uhradit

Nyní přichází i reakce VZP. „Byl jsem pověřen zde sdělit, že VZP má zájem uspokojit nárok žalobkyně,“ řekl soudu zástupce pojišťovny Vladimír Souhrada. Zástupce pojišťovny současně požádal o lhůtu, aby mohla rozhodnutí o proplácení léčby vydat.

Soudkyně Hana Veberová určila čas patnácti dnů, ve kterých má pojišťovna své nové rozhodnutí zaslat jak soudu, tak pacientce. Pokud s ním žalobkyně nebude spokojena, bude jednání pokračovat.

Konopí Kafkové pěstuje její otec Zdeněk Majzlík, který se čtvrtečního jednání zúčastnil. „Jsem velice spokojený a určitě bude spokojená i dcera a manželka,“ řekl po jednání novinářům. Dcera podle něj potřebuje 180 až 200 gramů měsíčně.

„V obecné rovině mohu říci, že VZP vždy postupuje tak, aby vyhověla maximu požadavků svých klientů, pokud to umožňuje platná legislativa. V konkrétním případě ale nebudeme soudu ani účastníkům řízení vzkazovat náš další postup přes média, nepřišlo by nám to slušné a seriózní,“ uvedl mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.

Léčba konopím je v Česku možná od roku 2013

Vedle stížnosti na průtahy v jednání, v nichž jí Ústavní soud vyhověl, pacientka také žádala, aby rozhodl o hrazení léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění. Tuto část stížnosti ale konstituční tribunál odmítl s tím, že takové rozhodnutí mu nepřísluší.

Léčebné konopí legislativa povolila v roce 2013, prvních několik let ale nebylo příliš dostupné. Nyní se mohou pacienti dostat díky lékařskému předpisu k levnějšímu českému a dražšímu zahraničnímu konopí. Loni ho mělo předepsáno průměrně 67 pacientů měsíčně s průměrnou spotřebou 6,3 gramu.

  • 2015 – 30
  • 2016 – 130
  • 2017 – 125
  • 2018 – 447

Lékaři marihuanu předepisují například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Někteří pacienti si stěžují na to, že povolená měsíční dávka není na jejich obtíže dostatečná. Podle dotazníku mezi lékaři, kteří konopí předepisují, asi 63 procent z těch, kdo léčbu ukončili, skončilo z finančních důvodů.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby stát hradil pacientům léčebné konopí z devadesáti procent. Limit pro pacienta bude 30 gramů měsíčně, u vyšších dávek by mělo být potřeba stanovisko revizního lékaře.