Vláda by se podle většiny Čechů měla více věnovat rodinám s dětmi

Česká vláda se oblasti rodinné politiky věnuje nedostatečně, myslí si to tři pětiny Čechů. Stejný podíl lidí vidí jako hlavní téma, kterému by se politici měli věnovat, podporu bydlení pro mladé rodiny. Počítá se mezi to sociální nebo startovací byty. Průzkum zpracovala v rámci projektu Trendy Česka TNS Aisa pro Českou televizi.

Vláda by se v rámci rodinné politiky měla zaměřit převážně na podporu bydlení. Myslí si to 61 procent dotázaných. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) v Otázkách Václava Moravce řekla, že připravovaný zákon o sociálním bydlení se zdaleka netýká jen sociálně nejslabších, jak by se mohlo podle názvu na první pohled zdát.

„Jde nám o zavedení dostupného systému veřejného bydlení, který se bude týkat i mladých rodin s dětmi,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí. I přes průtahy s přípravou počítá s tím, že zákon začne platit v průběhu roku 2017.

 Data podle ní ukazují, že při pohledu na čísla rodin pobírajících dávky v hmotné nouzi, žije v České republice 100 tisíc dětí vysloveně v chudobě. „To jsou ti opravdu nejchudší. Dostupné veřejné bydlení by ale mělo zasáhnout větší počty rodin, takže to budou určitě statisíce dětí,“ zdůraznila Marksová.

Kabinet odsouhlasil půjčky pro mladé lidi s dětmi

Vláda přitom začátkem března schválila poskytování půjček na bydlení pro lidi do 36 let, kteří pečují o dítě mladší šesti let. Půjčky od 50 do 600 tisíc korun budou poskytovány ze Státního fondu rozvoje bydlení. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) počítá s tím, že letos by celkové výdaje mohly dosáhnout 100 milionů korun.

Průzkum TNS Aisa pro Českou televizi
Zdroj: TNS Aisa

Zhruba třetina respondentů v průzkumu pak považuje za důležité pružnou pracovní dobu či částečné úvazky, vyšší počet školek, půjčky pro mladé rodiny nebo porodné na druhé dítě.

O rodinnou politiku se přirozeně méně zajímají starší lidé a muži. Mladí lidé pak častěji pokládají za důležité podporu náhradních rodin, flexibilní čerpání rodičovského příspěvku nebo otcovskou dovolenou. Pro ženy a lidi ve věku 30 až 44 let je častěji důležitá pružná pracovní doba, resp. částečné úvazky.

Ženy by také častěji uvítaly, pokud by se vláda věnovala podpoře při výběrech alimentů. V nejbližších dnech plánuje Marksová podle svých slov poslat na vládu návrh zákona o zálohovaném výživném. Ten má řešit právě situaci rodičů, kterým bývalí partneři neplatí výživné.

Průzkum agentury TNS Aisa pro Českou televizi
Zdroj: TNS Aisa

Zatímco pro lidi se základním vzděláním je důležitější téma porodného pro druhé dítě, tak vysokoškolsky vzdělaní lidé by dávali častěji přednost pružné pracovní době, případně částečným úvazkům.

Finanční zabezpečení rodiny má spočívat na muži

Ze studie Lifestyle, kterou TNS Aisa realizuje od roku 1995, vyplývá, že si 70 procent občanů myslí, že muž je zodpovědný za finanční zabezpečení rodiny, přesvědčeni jsou častěji muži než ženy. 59 procent dotázaných se domnívá, že rozvedeným ženám se žije hůře než rozvedeným mužům.

Průzkum TNS Aisa pro Českou televizi
Zdroj: TNS Aisa

Jenom necelá pětina lidí souhlasí s tím, že by se žena měla co nejdřív vrátit do práce po narození dítěte, aby si rodina zachovala životní standard, častěji to zmiňují svobodní. Jenom minimum lidí by označilo špatné manželství za lepší než žádné.

  • Aktuální průzkum pro ČT v rámci pravidelného projektu Trendy Česka provedla společnost TNS Aisa. Sběr dat probíhal ve dnech 19. 3. až 24. 3. 2016 na reprezentativním vzorku 1200 respondentů, který odráží reálné sociodemografické rozložení společnosti (pohlaví, věk, kraj, vzdělání, místo bydliště).