Vláda bude v pondělí projednávat plán rozvoje celoživotního vzdělávání

Praha - Vláda bude v pondělí projednávat návrh plánu, který by měl přinést velké změny v oblasti školství. Cílem je vytvořit na středních školách centra odborné přípravy, propojit výuku s praktickými požadavky zaměstnavatelů a propagovat nutnost celoživotního vzdělávání. Základní koncepci, která se zabývá vývojem celoživotního vzdělávání v Česku v letech 2007 až 2015, vláda schválila už předloni. Ministr školství Ondřej Liška v pondělí předloží kabinetu konkrétní návrhy změn i způsob jejich financování.

Podle plánu by se učitelé měli dál vzdělávat, aby uměli u dětí rozvíjet například čtenářskou gramotnost nebo je motivovat ke studiu technických oborů. Školy by se měly více začleňovat do veřejného života, více spolupracovat by měly také s místními firmami při zajišťování praktického vzdělávání.

Plán dále počítá s tím, že díky lepšímu kariérovému poradenství by více studentů dokončilo střední školu nebo učiliště. Ze středních škol by se měla stát centra odborné přípravy, kde by se vzdělávali například nezaměstnaní v rámci rekvalifikačních kurzů.

Na univerzitách by mělo vzniknout více bakalářských programů orientovaných spíše prakticky. Při vytváření vzdělávacích programů by vysoké školy měly spolupracovat se soukromým sektorem, pro firmy by také mohly vytvářet kurzy šité na míru. Rozšířit by se dále měla nabídka dálkového studia.

Součástí návrhu je propagace dalšího vzdělávání, která má motivovat jednotlivce i zaměstnavatele k další rekvalifikaci. Většina projektů souvisejících s rozvojem celoživotního vzdělávání bude financována z operačních programů Evropského sociálního fondu, především z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Z českého rozpočtu by podle plánu mělo jít na tyto účely 322 milionů korun v následujících sedmi letech. Kromě toho plán navrhuje dalších 500 milionů ročně mezi lety 2011 až 2015 na propagaci a rozšíření celoživotního vzdělávání.

Plán vytvořili odborníci z ministerstva školství ve spolupráci se zaměstnanci a zaměstnavateli. Má podporovat vznik znalostní společnosti, což je jeden z hlavních cílů EU. Díky znalostní společnosti by se měla do roku 2010 stát EU nejvyspělejší ekonomikou světa.

Ministerstvo školství už začalo podnikat některé kroky, se kterými počítá plán rozvoje celoživotního vzdělávání. Připravilo standard učitelské profese, který má zlepšit hodnocení učitelovy práce. Letos chce prosadit reformu vysokého školství, která počítá s propojením univerzit a soukromého sektoru.