V případě kauzy Bečva se jeví, že je informační embargo zneužíváno, míní Seitlová

Vyjasnit kompetence České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a vodoprávních úřadů nebo větší koordinaci krajských záchranných systémů požaduje expertní komise, kterou kvůli loňské ekologické havárii na Bečvě vytvořila místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Podle ní je třeba napravit nedostatky v právních předpisech ve 14 oblastech. V Interview ČT24 mluvila i tom, že na případ by nemělo být uvaleno tak přísné informační embargo.

„Stěžejní orgány státu nenaplnily zákonem stanovené kompetence a povinnosti,“ uvedla k případu Bečvy Seitlová, která je senátorkou za Přerovsko. Pokud se nepodaří vtělit doporučení komise do připravovaných vládních úprav, chce Seitlová návrhy předložit jako senátní úpravu zákonů.

V zákoně o integrovaném záchranném systému například změnit současné oprávnění k varování obyvatelstva o haváriích na vodách na povinnost. V případě otravy Bečvy se o tom podle Seitlové některé obce dozvěděly s až čtyřdenním zpožděním. Vodoprávní úřady by podle návrhů měly mít primárně za úkol zneškodňování havárií a ukládání opatření, ČIŽP by měla šetřit zdroje a příčiny.

Experti Seitlové požadují také výslovné určení, kdo bude odpovědný za řádný průzkum havárie včetně odběru vzorků. Doporučují rovněž zpracování závazného metodického pokynu ke zjišťování příčin havárie. Složky krajského záchranného systému by měly mít povinnost se vzájemně informovat o opatřeních, pokud havárie přesáhne hranice krajů.

Podle Seitlové může být informační embargo zneužíváno

„Právě s touto kauzou vzniká nejen v široké veřejnosti, ale i u odborníků řada nejasností a otázek, které nebyly zodpovězeny. Kauza trvá už šest měsíců,“ uvedla v Interview ČT24 Seitlová. 

Teď se podle ní otevřela otázka, zda je v pořádku plošné informační embargo. „V případě kauze Bečva se jeví, že to je zneužíváno,“ míní senátorka. Když prý sháněla informace, byla odmítnuta.

„Říkám, že není možné, aby prostý poukaz na skutečnost, že v dané věci probíhá trestní řízení, postačil na jednoznačné embargo na všechny informace,“ dodává. Jde jí například o výsledky odběrů vzorků, které se již nemohou změnit a vyšetřování ovlivnit.

Pozornost médií i odborníků se upíná k chemičce závodu Deza, již přes podezření i provozní incident úřady ani policie neoznačily jako viníka. Podle Seitlové Deza v regionu historicky způsobovala znečištění.

„Ve chvíli, kdy se představitelé vlády a státu vyjadřují, že to ta Deza není, přestože ještě nemohli mít absolutně žádné informace o tom, odkud vytékala kontaminace a co se tam dělo, tak to vzbudí obrovskou nedůvěru a zpochybní vyšetřování dopředu už tím, že to může být 'cinklé',“ domnívá se senátorka. Sama ale říká, že nemá informace, zda Deza za incident může.

Ekologická havárie zasáhla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky unikly do vody loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.