Ombudsmanka si stěžuje na ministerstvo vnitra. Tvrdí, že jí brání ve výkonu funkce

Ombudsmanka Anna Šabatová si stěžuje na to, že jí ministerstvo vnitra neumožňuje plný přístup k podkladům svých rozhodnutí o žádostech o udělení státního občanství. Brání jí tak v jejím šetření. Ministerstvo naopak tvrdí, že jde o utajované informace. Šabatová se rozhodla obrátit na vládu.

Ombudsmanka si stěžuje, že jí ministerstvo vnitra odmítá přístup k podkladům svých rozhodnutí dlouhodobě. Resort své počínání vysvětluje tím, že podklady obsahují utajované informace, které mu poskytla policie a zpravodajské služby.

Šabatová upozorňuje, že zákon o veřejném ochránci práv její úřad opravňuje provádět šetření postupu úřadů při výkonu státní správy. Tedy i ministerstva vnitra, které jako správní orgán rozhoduje o žádostech o udělení státního občanství.

„Ombudsman má proto právo seznámit se se všemi podklady, na základě kterých ministerstvo rozhodovalo. Jen tak může zhodnotit, z jakých relevantních informací ministerstvo vycházelo, jak s podklady pracovalo, kterým informacím z nich přikládalo větší váhu a proč a zda své závěry řádně odůvodnilo,“ vysvětluje Šabatová.

Podle ministerstva vnitra zpravodajské služby a orgány činné v trestním řízení nejsou ze zákona správní úřady, jejichž činnost může ombudsmanka prošetřovat. „Informace, které ombudsmanka požaduje, by jí tyto subjekty podle zákona stejně neposkytly. Není proto důvod, aby se seznamovala se stanovisky, které si od nich ministerstvo vnitra vyžádalo v rámci řízení o udělení státního občanství,“ sdělila Klára Pěknicová z tiskového odboru ministerstva.  

Šabatová: Zpravodajské služby a policii kontrolovat nechci

„Já v žádném případě nechci kontrolovat policii nebo zpravodajské služby, jediné, co chci, je posoudit činnost ministerstva vnitra při rozhodování o udělování občanství. A k tomu potřebuji ty podklady,“ říká Anna Šabatová.

Ombudsman i jeho zástupce jsou podle zákona o ochraně utajovaných informací osobami, které mají přístup k utajovaným informacím ve všech čtyřech stupních utajení. „Jsme prověřeni i pro přísně tajné. V minulosti jsme například bez problémů komunikovali s Národním bezpečnostním úřadem,“ dodává ombudsmanka.

Rozhodování ministerstva je podle ombudsmanky netransparentní

Rozhodování o udělování státního občanství se podle ombudsmanky stává zcela netransparentním. „Jestliže ministerstvo vnitra zamítne komukoli žádost o udělení státního občanství, jako důvod uvede ,bezpečnost státu‘ a odvolá se na utajované skutečnosti, není žádným způsobem možné takové rozhodnutí zpochybnit. Nelze ani ověřit, jestli vůbec existuje stanovisko, které by se týkalo bezpečnosti,“ kritizuje současnou praxi Šabatová.

Odmítnutý žadatel se nemůže obrátit na soud, protože rozhodnutí ministerstva je vyloučeno ze soudního přezkumu. Ani ombudsman, jako nezávislý orgán, nemůže ověřit, zda podklady ministerstva skutečně odůvodňovaly zamítnutí žádosti.

„Já tvrdím, že ty podklady potřebuji, abych mohla splnit svou zákonnou úlohu,“ tvrdí ombudsmanka s tím, že jí nezbylo nic jiného, než o tom vyrozumět vládu a požádat ji, aby ministrovi vnitra uložila respektovat zákon a pro účely šetření zpřístupnit požadované informace.