Novela zákona počíta s lepší ochranou proti energošmejdům. Na bateriích se ale poslanci neshodli

Události: Pravidla pro velkokapacitní baterie (zdroj: ČT24)

Lepší ochranu spotřebitelů na trhu s energiemi by měla přinést vládní novela energetického zákona, kterou ve středu s některými úpravami podpořil sněmovní hospodářský výbor. Předloha namířená proti takzvaným energošmejdům zavádí zejména registr zprostředkovatelů nabídek energií. Největší debata se ale vedla o poslaneckém pozměňovacím návrhu na zákonné zakotvení akumulace energie.

Pod komíny teplárny v Plané nad Lužnicí jsou tři kontejnery a uvnitř je baterie, kde se uchovává elektřina, která zrovna nemá využití. Čeká, až na ni přijde řada.

„Typicky se stává, že teplárna nabíhá v časných ranních hodinách. A v tu chvíli elektrická energie ještě není tolik potřeba,“ říká generální ředitel C-Energy Planá Libor Doležal. „V okamžiku, když je jí zase nedostatek, tak může tu elektřinu dodat.“

  • Výkon                               4 MW
  • Kapacita                         2,5 MWh

  • Zdroj: C-Energy Planá

Domácnosti by tato baterie vystačila na rok. Elektromobilu na cestu do Vietnamu. V Plané pokrývá špičky v průmyslové zóně a udržuje síť v rovnováze. „Dokáže velmi rychle zareagovat na úbytek napětí a vyrovnat ten úbytek,“ doplňuje Doležal. 

Menších zdrojů, které vyrábějí, jen když svítí nebo fouká, přibývá. Potřeba tak budou další taková zařízení. V Česku fungují zatím čtyři a pouze dvě plnohodnotně.

„Ty zbývající jsou v takovém řekněme polotestovacím režimu –⁠ právě proto, že jim chybí samostatná licence na akumulaci. Zkrátka česká legislativa neví, jak takovýto bateriový systém připojit,“ řekl výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ Jan Fousek.

  • Tušimice
  • Planá nad Lužnicí
  • Mydlovary
  • Prakšice
  • Zdroj: AKU-BAT CZ

Hospodářský výbor se na pravidlech pro baterie neshodl. Hlavní předkladatel Marian Jurečka (KDU-ČSL) nakonec pozměňovací návrh stáhl, aby se mohl dopracovat pro druhé čtení předlohy. Poslanec ANO Roman Kubíček zalitoval, že poslaneckou úpravu spolupodepsal. „Osobně se nechci dostat do pozice poslance, který tady spáchá nějaký hřích, jako byly soláry,“ uvedl. „Připravuje se systém baterkových baronů,“ kritizoval návrh i Leo Luzar (KSČM).

„Ta obava tady opravdu je, aby se nějaké technologii, která určitě i dává smysl, nenastavily podmínky, které můžou způsobit například nekontrolovatelný boom a eventuálně poškodit celý trh,“ vysvětlil náměstek ministra průmyslu pro energetiku René Neděla. 

Zástupci oboru to odmítají, podle nich nejde o dotace. S bateriemi už počítá i provozovatel přenosové soustavy, společnost ČEPS. 

Co má přinést novela spotřebiteli

Podmínky v energetice by také měla změnit vládní novela, která zavádí zprostředkovatelskou činnost v energetice na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jako nový druh podnikání. Registr zprostředkovatelů povede rovněž regulační úřad. Dosud platí, že dodavatelé energie musí mít pro svou činnost licenci a podléhají dozoru ERÚ, zprostředkovatelům ale stačí živnostenský list, smlouva nebo dohoda, ale dohled mají pouze obecný. Podobný registr zprostředkovatelů už existuje u finančních služeb, vede ho Česká národní banka.

Zprostředkovatel bude muset mít mimo jiné ukončené alespoň střední vzdělání a nejméně pět let praxe ve výrobě nebo obchodu s elektřinou či plynem. Bude také moci ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje tuto podmínku. Oprávnění bude ERÚ vydávat na pět let.

Spotřebitel bude mít podle vládní předlohy možnost v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Stejné právo bude mít i při uzavření smlouvy prostřednictvím zprostředkovatele. Spotřebitel bude mít také snazší možnost ukončit smlouvu na dobu určitou, u které bylo sjednáno automatické prodloužení závazku, uvedlo již dříve ministerstvo průmyslu.

Smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu na dobu určitou s dobou dodávky přesahující 36 měsíců se po uplynutí této doby bude považovat za smlouvu na dobu neurčitou.

Co navrhli poslanci

Výbor pak kývl na jeden z návrhů Víta Rakušana (STAN), podle něhož budou moci obce zakázat svým nařízením podomní prodej energií. Členové výboru podpořili také například úpravu Mariana Jurečky (KDU-ČSL), podle které by se na určité druhy plynu nevztahovala bezpečnostní pásma. Podle návrhu Pavla Pustějovského z ANO by měly být od roku 2027 všude zavedena dálková měřidla energií.

Vládní novela také upravuje změny fungování Rady Energetického regulačního úřadu. Například v reakci na výtku Evropské komise zavádí pravidlo, že člen rady nemůže být jmenován do funkce více než dvakrát za sebou. Vláda také navrhla zpřesnit podmínky, za nichž může skončit ve funkci předseda Rady ERÚ. Nově má platit, že ve funkci skončí, pokud ho vláda odvolá. Dosud podle zákona mohla vláda odvolat pouze člena rady a funkce předsedy Rady ERÚ zanikla pouze tehdy, pokud ho vláda odvolala jako člena.