Majetkový úřad znovu neuspěl s žalobou na Kliniku. Za používání budovy aktivisté podle soudu platit nemusí

Aktivisté Autonomního sociálního centra Klinika nemusí zaplatit 360 tisíc korun, které po nich požadoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), za neoprávněné užívání budovy centra. Obvodní soud pro Prahu 3 znovu zamítl žalobu úřadu. Centrum v budově fungovalo i po ukončení smlouvy o výpůjčce a podle žaloby se mělo obohatit na úkor státu. Úřad má naopak uhradit téměř 290 tisíc korun za náklady řízení. Proti rozhodnutí se odvolal. Informaci ČT sdělila mluvčí soudu Miroslava Sixtová.

Podle rozsudku nemusí aktivisté zaplatit 360 tisíc korun ani úroky z prodlení. Místo toho má úřad finančně kompenzovat náklady řízení žalovaným.

„Žalobce je povinen zaplatit žalované a žalovanému náhradu nákladů řízení 205 781 korun k rukám jejich zástupce do tří dnů od právní moci rozsudku,“ rozhodl soud. Dalších 80 tisíc korun pak má ÚZSVM zaplatit na nákladech řízení soudu.

Úřad se proti rozhodnutí odvolal. „Žalobce podal dne 30. prosince odvolání a spis byl předložen Městskému soudu v Praze k projednání,“ uvedla mluvčí obvodního soudu Sixtová.

Kauzou se Obvodní soud pro Prahu 3 zabýval již dříve a dospěl ke stejnému závěru. ÚZSVM tehdy uspěl až s dovoláním k Nejvyššímu soudu, který případ znovu otevřel a vrátil na začátek.

Podle právníka Klinika nevytvářela zisk, nemohla se tak obohatit

Aktivisté se podle žaloby užíváním budovy a pozemku obohatili na úkor státu. Klinika tehdy neplatila nájemné, hradila ale tisícikorunu denně za porušení smlouvy. Právník Kliniky argumentoval tím, že autonomní centrum sloužilo ku prospěchu veřejnosti a nevytvářelo žádný zisk. Obohatit se tak nemohlo. Aktivisté ve sporu viděli snahu o své zastrašení.

Autonomní centrum už v budově nesídlí. Nový majitel, Správa železniční dopravní cesty (nyní Správa železnic), nechal objekt v polovině ledna 2019 exekučně vyklidit na základě jiného soudního verdiktu. Rozhodnutí potvrdil Nejvyšší i Ústavní soud.

Klinika v uplynulých letech v budově pořádala přednášky, koncerty, dílny či jazykové kurzy.