Lesy ČR nesmí kácet u Hoštic kvůli církevním restitucím

Tábor - Okresní soud v Táboře zakázal předběžným opatřením státnímu podniku Lesy ČR kácet a jinak zasahovat do stavu lesů u Hoštic, o které žádá církev v rámci restitucí. Soud tím vyslyšel stížnost českobudějovického biskupství, které na státní podnik podalo trestní oznámení proto, že Lesy ČR kácí na pozemcích stovky stromů. Podnik už připravuje odvolání, těžbu v lokalitě zdůvodňoval tím, že odstraňuje následky kalamit.

Soudce táborského soudu Josef Mládek České televizi řekl, že o návrhu římskokatolické farnosti musel soud rozhodnout do 7 dnů. „Přestože neprobíhá spor, zda pozemky mají, nebo nemají být vydány, je třeba zajistit, aby v procesu vydávání nedošlo k jejich poškození nebo znehodnocení. Proto soud v zákonné lhůtě opatření vydal, to znamená, že dosavadní hospodář na těchto pozemcích nemůže provádět těžbu,“ upřesnil soudce. Doplnil ovšem, že Lesům ČR nic nebrání v tom, aby se proti rozhodnutí odvolaly, o čemž by pak rozhodoval odvolací soud.

Českobudějovické biskupství žádá o lesy na Táborsku v rámci církevních restitucí, před týdnem podalo kvůli těžbě trestní oznámení. Jedná se o lesy na pozemcích římskokatolické farnosti Hoštice. Lesy ČR se brání tím, že kácením odstraňují následky živelních kalamit z letošního léta.

Mluvčí LČR Zbyněk Boublík už v reakci na předběžné opatření uvedl, že ho podnik obdržel a respektuje. „Jelikož Lesy ČR jsou si vědomy svých povinností vyplývajících z lesního zákona a souvisejících předpisů, mimo jiné také povinnosti provádět těžební činnosti, připravují v současné době odvolání a případné další právní kroky, které by jim opětovně umožnily plnění zákonných povinností vlastníka lesa,“ zareagoval Boublík ve vyjádření.