Lesníky trápí následky orkánu Kyrill

Praha - Následky orkánu Kyrill, který počátkem roku napáchal rozsáhlé hmotné škody, už byly na většině území odstraněny. Stopy po něm ale stáje ještě zůstávají, a sice v ceně dřeva.

Orkán pokácel kmeny nejen v České republice, ale i v okolních evropských státech. Protože bylo třeba tyto spadané stromy zpracovat, dostala se produkce dřeva do převisu a ceny klesly. „Pokles cen je markantní a výrazně se projeví v hospodářských výsledcích,“ upozorňuje Josef Vovesný ze Sdružení vlastníků obecných a soukromých lesů ČR. Škody způsobené tímto poklesem se odhadují na dvě miliardy korun. To však nezahrnuje náklady na odstranění kalamity a provedení následného opětovného zalesnění. Obecně jsou velké škody také na cestní síti. Dříví se přitom musí odklízet ve zcela nevhodné době, protože terén je rozmáčený.

Pokles cen a s ním spojené ztráty nelze řešit vývozem dřeva do zahraničí: „Na západ a jih od našich hranic je situace stejná, proto tam vyvážet nelze. Určité možnosti pro vývoz se nabízejí v Polsku, ale na východ prodávat kvůli tamním nízkým cenám dřeva a finančně nákladné dopravě nelze,“ vysvětluje Martin Chytrý z Vojenských lesů a statků České republiky.

Národní lesnický program, vyhotovený skupinou expertů, by měl do budoucna problém majetkové újmy lépe řešit. Současná praxe je totiž velmi špatná a individuální spory se často řeší u soudu. Dalším z požadavků programu je také osvobození vlastníků lesů od daně z nemovitosti, které se řeší už od devadesátých let. „Tato daň ale představuje příjem obcí. Pokud by obce tuto část svých příjmů neobdržely, musela by být sanována z jiných zdrojů, to znamená ze státního rozpočtu, což je zásadní problém,“ dodává Chytrý.

Vydáno pod