Karlova univerzita koupila bývalý squat Milada. Zaplatila za něj necelých 60 milionů

Na místě bývalého squatu Milada budou učebny a koleje pro studenty. Karlova univerzita odkoupila od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vily Milada a Miluška. Zaplatila za ně necelých 60 milionů korun. Univerzita už v minulosti několikrát projevila snahu získat bývalý squat od státu.

„Dnes (v pátek 15.1. – pozn. red.) byl poslední termín pro zaplacení částky. Univerzita však částku stihla uhradit už první týden v lednu,“ uvádí Michaela Tesařová, mluvčí ÚZSVM. Tesařová doplňuje, že ačkoliv se po zaplacení stává univerzita majitelem, i přesto to ještě není oficiální. „Požádali jsme o změnu vlastníka objektu. Na katastrálním úřadu mají na vyřízení žádosti zhruba třicetidenní zákonnou lhůtu,“ vysvětluje Tesařová.

Ze zchátralých prvorepublikových vil na pomezí pražských čtvrtí Libeň a Troja má vysoká škola vytvořit moderní místo pro studenty a pedagogy. „Počítáme s vybudováním dalších prostor pro výuku, ubytování, sport a relaxaci,“ řekl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Pozemek, který má UK převzít, je větší než dva hektary a kromě vil zahrnuje i přilehlý lesík.

Karlova univerzita chce na místě vybudovat zázemí pro lékařské fakulty a Fakultu humanitních studií. „Plánujeme navýšit kapacitu nedaleké koleje o dalších 500 až 700 lůžek, ale také vybudovat geopark, naučnou stezku a nová sportoviště na tenis a volejbal,“ vypočítává rektor. Celý objekt bude přidružen ke koleji 17. listopadu, která se nachází nedaleko opuštěných vil.

Za prostory bývalého squatu a okolí univerzita zaplatila 56 753 000 korun. „Kupní smlouvu s UK jsme uzavřeli v říjnu minulého roku. K uhrazení částky došlo začátkem ledna,“ doplňuje Michaela Tesařová z ÚZSVM, který měl vily ve správě.

Alegorickým pochodem klaunské armády z parku na pražské Kampě protestovali 21. července 2009 příznivci squatterů proti vystěhování z vily Milada
Zdroj: Michal Krumphanzl/ČTK

Univerzita se bývalý squat snažila získat několikrát. Nejblíže k tomu měla v roce 2010, kdy tehdejší vlastník, státní Ústav pro informace ve vzdělávání, připravil darovací smlouvu ve prospěch školy. Ministerstvo financí však podepsání smlouvy odmítlo z důvodu nedoložení dokumentů potvrzujících veřejný zájem na bezúplatnosti převodu.

Resort financí následně nechal vyhotovit znalecký posudek, který stanovil cenu celého areálu na necelých 60 milionů korun. „Ministerstvo financí konstatovalo, že případný přímý prodej těchto nemovitostí bez výběrového řízení by byl zřejmě odůvodnitelný s odkazem na plánovanou výstavbu a využití pro vysoké školství,“ uvádí rektor Zima.

Rekonstrukce, nebo demolice

Stav obou budov je velmi špatný. K dnešnímu dni se v nich prováděly pouze základní zabezpečovací práce. „Stavebnímu úřadu Prahy 8 je známý stav budov z roku 2009, kdy proběhla kontrolní prohlídka a při ní bylo zjištěno, že došlo k zabezpečení stavby zazděním otvorů,“ vysvětluje Martin Šálek, tiskový mluvčí Městské části Praha 8.

Univerzita zatím netuší, jestli libeňské vily zbourá, nebo rekonstruuje. „Rozhodneme se tak na základě podrobného stavebně-historického průzkumu a terénního průzkumu budov. V roce 2012 uvažovalo tehdejší vedení UK o rekonstrukci budov. V současné době jsou však budovy postižené destruktivními změnami. Budeme tak velmi zvažovat, zda budeme objekt rekonstruovat,“ dodává ke stavu vil Zima.

Chátrající budovy přešly v roce 2017 pod správu ÚZSVM. „Převzali jsme stavby v mimořádně nepříznivém a nevyužitelném stavu. Ihned po převzetí nemovitostí jsme proto provedli zabezpečení proti náhodnému vstupu,“ upřesňuje Tesařová z ÚZSVM a vysvětluje, proč k větší rekonstrukci nedošlo. „Jelikož se v případě těchto vil jedná o majetek pro ÚZSVM nepotřebný, nemůže do něj přímo ze zákona investovat nad rámec zcela základní údržby. V souladu se zákonem o majetku státu jsme proto hledali pro areál nového vlastníka,“ dodává.

Útočiště squatterů

Vila Milada byla opuštěna v roce 1988, o deset let později se sem nastěhovali squatteři, kteří zde pořádali koncerty. Policie a správce domu se několikrát pokoušeli objekt vyklidit, velkou akci podnikli v říjnu 1998, na podporu squatterů se demonstrovalo v centru města. Koncem června 2009 nechal správce objektu vilu vyklidit.

V červenci 2012 si squatteři v Miladě připomínali tři roky od jejího vyklizení, při akci dům obsadili, policie proti nim zasáhla. Squatteři její postup napadli u soudu, který se postavil na stranu policie.

Vyklízení vily Milada v červnu 2009
Zdroj: Michal Krumphanzl/ČTK