Heger rozdal ceny za pokrok v léčbě leukémie

Praha – Leoš Heger rozdával tradiční ceny ministra zdravotnictví za medicínský výzkum a vývoj. Ocenění si odnesly brněnské týmy z Masarykova onkologického ústavu a z fakultní nemocnice Brno a dále lékaři z pražského IKEMu. Ministerské ceny získaly za práci v oboru onkologie a kardiologie.

Heger oceněným poděkoval za jejich práci a vynikající výsledky a popřál další úspěchy při využití nových poznatků v praxi. Ocenění jsou předávána tradičně při příležitosti výročí narození (17. prosince 1787) českého lékaře a vědce Jana Evangelisty Purkyně, ceremonie letos proběhla po dvaadvacáté.

  • Oceněný tým z Masarykova onkologického ústavu se zabýval rolí stresových proteinů a antionkogenů v přeměně buňky v nádorovou. Poznatky jsou zásadní pro cílenou léčbu, která zamezí působení těchto proteinů v nádorech.
  • Tým z Fakultní nemocnice Brno analyzoval genetické změny u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií v průběhu vývoje nemoci. Změny mají velký význam pro výběr aktuální terapie. Výsledky byly opakovaně publikovány v předních mezinárodních i domácích časopisech a využívají se už při léčbě.
  • Tým z IKEMu zkoumal, jak změny metabolismu doprovázející srdeční selhání přispívají k rozvoji onemocnění. Hlavním zjištěním je, že peptid BNP uvolňovaný ve zvýšené míře z nemocného srdce přispívá k odbourávání tukové tkáně, a tak přispívá ke vzniku závažných komplikací.

Na webu ministerstva může veřejnost až do 31. ledna hlasovat pro jeden z oceněných týmů. Vítězi udělí ministr Cenu veřejnosti.

Reportáž Markéty Bočkové (zdroj: ČT24)