Česko se dál brání závěrům auditu k údajnému střetu zájmů premiéra Babiše. Ministerstvo požádá o smírčí řízení

Se závěry zemědělského auditu týkajícího se možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) Česko nesouhlasí. Ministerstvo zemědělství proto požádá o smírčí řízení. Na dotaz ČT to uvedl mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Audit se týká zemědělských dotací, které pobírá společnost Agrofert. Tu Babiš jako její vlastník převedl do svěřenských fondů. Auditoři Komise už dříve uvedli, že podle nich Babiš ve střetu zájmů je. Premiér i ministerstvo zemědělství to popírají.

„V současnosti běží lhůta třiceti pracovních dní na naši reakci (to je na podání návrhu na zahájení smírčího řízení), ta zatím Evropské komisi odeslána nebyla. O realizaci smírčího řízení budeme žádat, přičemž jeho konání by se mělo uskutečnit do čtyř měsíců od podání žádosti,“ uvedl Bílý s tím, že cílem řízení je, aby smírčí orgán sblížil postoje Evropské komise a členského státu.

Zemědělský audit přišel do Česka koncem února znovu poté, co se ministerstvo ohradilo proti závěrům Komise, že je Babiš ve střetu zájmů a poslalo do Bruselu vlastní stanovisko. Podle zdroje Hospodářských novin, které na posun v případu v únoru upozornily, auditoři ale střet zájmů premiéra potvrdili znovu. Ministerstvo zemědělství se dlouhodobě nechce k obsahu auditu blíž vyjadřovat, neboť se podle něj nejedná o finální auditní zprávu.

Smírčí řízení bude trvat čtyři měsíce

Smírčí řízení trvá čtyři měsíce, kdy se smírčí orgán – nezávislý na Evropské komisi a složený z pěti odborníků nominovaných z různých členských států – snaží najít kompromisní řešení. Po konci řízení má smírčí orgán měsíc na to, aby vypracoval svoje stanovisko a zaslal ho dotčeným úřadům. Evropská komise poté vydá nová rozhodnutí o sankci, ve kterém může, ale nemusí závěry smírčí instituce zohlednit.

Evropská komise vypracovala dva audity týkající se čerpání evropských dotací firmou Agrofert a toho, jestli její zakladatel premiér Babiš není ve střetu zájmů. První audit zveřejnila média. Týká se dotací vyplácených hlavně ministerstvem průmyslu a obchodu a je už hotový. Evropská komise ho zaslala do Česka loni na podzim. Došla v něm k závěru, že Babiš nadále ovládá holding Agrofert a porušuje tak evropskou i českou legislativu.

Evropská komise Česku neproplatí tři dotace

„Babiš stále kontroluje společnosti skupiny Agrofert,“ vysvětlují problém bruselští auditoři. Přesto se ale, jak připomínají, nadále osobně podílí na rozhodování o tom, na co Česko evropské peníze využije. V době probíhající kontroly byl proto podle nich ohrožen jeho „nestranný a objektivní“ výkon funkce premiéra, předsedy vládní Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy i ministra financí, jelikož se „podílel na rozhodnutích, která mohla ovlivnit zájmy skupiny Agrofert“.

Evropská komise proto Česku neproplatí tři dotace, které firmy z Agrofertu dostaly z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Česko by tak z evropského rozpočtu nedostalo stovky milionů korun, které přitom předtím poslalo z vlastního rozpočtu Agrofertu s tím, že je následně dostane proplacené z Bruselu. Peníze nyní může po Agrofertu vymáhat.

Ministerstvo musí prověřit dalších 12 projektů Agrofertu

Evropská komise také chce, aby ministerstvo průmyslu a obchodu prověřilo dalších 12 projektů Agrofertu vedle deseti, které překontrolovali už dřív sami auditoři Komise a nalezli v nich chyby. Babiš trvá na tom, že zákon o střetu zájmů dodržel, když na začátku roku 2017 Agrofert a další své firmy vložil do svěřenských fondů. „Od té doby jím nedisponuji, neovládám ho, neřídím a nemůžu jít ani na valnou hromadu,“ uvedl Babiš.

Druhý audit zabývající se zemědělskými dotacemi zatím zveřejněn nebyl. Podle dostupných informací v něm sice Evropská komise konstatuje, že Babiš je podobně jako u prvního auditu ve střetu zájmů. Česko by ale kvůli tomu mohlo přijít jen o jednotky milionů korun. Státní zemědělský intervenční fond mezitím začal Agrorofertu opět proplácet dotace na starší projekty. Platby na projekty uzavřené po srpnu 2018, kdy začalo platit přísnější evropské nařízení ohledně střetu zájmů, ale Agrofertu neproplácí.

Premiér Babiš vlastnil Agrofert do února 2017, kdy ho převedl do svěřenského fondu. Důvodem byla novela zákona o střetu zájmů, podle které nesmějí mít firmy členů vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám.

Předseda vlády jakýkoliv střet zájmů opakovaně odmítá. K závěrům auditu Evropské komise uvedl, že střet zájmů nemá a mít nemůže, Agrofert podle svých slov neovládá a neřídí. „My se řídíme českými zákony a ty o střetu zájmů nic neříkají,“ reagoval pak v listopadu loňského roku po jednání vlády ministr obchodu a průmyslu a současně ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).