Volíme do Evropského parlamentu - volební „kuchařka“

Praha - Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v celé Evropské unii již tento víkend - od 4. do 7. června 2009. Každý členský stát si sám určuje termín. Volby v České republice se budou konat tradičně v pátek a v sobotu 5. až 6. června. V pátek jsou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Volit mohou lidé starší 18ti let, přičemž je postačující, když zletilosti dosáhnou druhý den hlasování.

Kde lze volit?

Volič hlasuje na místě, které mu podle trvalého bydliště obecní či městský úřad určí. Zpravidla jde o stejné adresy jako při domácích volbách. Pokud si občan vyřídil takzvaný voličský průkaz, může přijít do libovolné volební místnosti v Česku. V případě vážné nemoci mohou lidé hlasovat z domova, o tento postup mají právo požádat příslušnou okrskovou komisi i během samotných volebních dnů.

Reportáž Jana Šenkýře (zdroj: ČT24)

Kdo se bude volit?

Volit se bude 22 českých europoslanců na dobu pěti let. Celkem bude mít Evropský parlament 736 poslanců z 27 zemí. O místa českých europoslanců se uchází 731 kandidátů z 33 volebních uskupení. Z kandidátů mají čtyři jiné než české státní občanství - dva jsou občané Slovenské republiky a po jednom Francie a Itálie.


Kdo může být volen?

Poslancem může být na území ČR zvolen každý český občan a každý občan jiného členského státu EU, který je na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel a alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let. Navíc nesmí být zbaven způsobilosti k právním úkonům a jde-li o občana jiného členského státu, nesmí být ve svém státě zbaven práva být volen.

Jak získat hlasovací lístky?

Lístky by měli mít voliči ve schránkách nejméně tři dny předem. V zásobě je pak mají i ve volebních místnostech, kam musí každý dorazit osobně - s občanským průkazem nebo pasem. Zde dostane obálku a do ní za plentou vloží jeden hlasovací lístek. Kandidáty může preferovat zakroužkováním jejich čísel. Maximální počet jsou dva kroužky na jeden hlasovací lístek. Hlasovací lístky jsou v těchto volbách v celé zemi stejné.

Kdo může volit?

Volit na území ČR může každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel a dosáhl také 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním úkonům. V Česku může volit zhruba 8,5 milionu lidí. Při prvních eurovolbách dorazilo k urnám 28 procent voličů.

Mohou občané volit v zahraničí?

Češi žijící v zahraničí by kvůli volbě českých europoslanců museli přijet s voličským průkazem do Česka. Občané ČR s místem pobytu v některém jiném členském státě EU ale mohou volit kandidáty příslušné země, ve které žijí. Právní režim jejich účasti ve volbách je pak upraven místními předpisy.

Jaký je volební systém?

Každý členský stát EU má svůj vlastní volební systém. V případě Česka pro tyto volby tvoří území celé republiky pouze jeden volební obvod a volí se na základě poměrného systému. Mandát získá to politické uskupení, které dostane alespoň pět procent hlasů. Tato hranice platí i pro koalice.

Kdy budou známy výsledky?

Sčítání v Česku začne až poté, co budou uzavřeny všechny volební místnosti v EU. To se stane v neděli 7. června ve 22:00 hodin. Výsledky budou známy tedy až během pondělí.

Kolik peněz budou volby stát a kolik dostanou strany?

Na zajištění českých voleb do Evropského parlamentu je podle ministerstva financí ve státním rozpočtu vyčleněno přes 653 milionů korun. Volební strany, které získají nejméně jedno procento z celkového počtu platných hlasů, budou mít podle zákona nárok na 30 korun za každý získaný hlas. Na rozdíl od voleb do sněmovny a Senátu však nezískají žádné peníze za mandát poslance.

  • Evropské volby autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/887/88639.jpg
  • Zasedání Evropského parlamentu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/845/84443.jpg
  • Evropské volby autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/887/88632.jpg