Osvětimské ostatky dodnes připomínají nacistická zvěrstva

Když Rudá armáda před sedmdesáti lety osvobodila Osvětim, našla za branami koncentračního a vyhlazovacího tábora zbořené pece a také 7 000 zubožených vězňů. Jednalo se ovšem jen o zlomek z těch, kteří museli továrnou na smrt projít. Za necelých pět let chodu vzali nacisté v osvětimském pekle život více než milionu lidí – v drtivé většině Židům. Podívejte se na ostatky těch, jejichž život skončil v osvětimských plynových komorách.