Tibet se stal symbolem boje za lidská práva

Lhasa - V Tibetu, který je pod čínskou nadvládou již 58 let, propukly nejsilnější nepokoje za posledních 20 let. Zatímco oficiální místa hlásí 13 mrtvých, z Tibetu přicházejí zprávy až o 80 obětech. Poprvé se Tibet, který byl původně mocnou feudální říší, dostal do závislosti na Číně již ve 13. století.

Roku 1751 se po dlouhých válkách stal definitivně součástí Číny. V lednu 1913 vyhlásil 13. dalajlama nezávislost, rozsáhlou autonomii však Tibet získal až v dohodě ze Simly z roku 1914 poté, co se Velká Británie zřekla všech územních nároků. Ovšem vzhledem k tomu, že Čína nebyla k jednání přizvána, platnost dohody popřela.

Čína anektovala Tibet v roce 1950

Krátce po vyhlášení Čínské lidové republiky v roce 1949 prohlásila tibetská duchovní i civilní správa opět Tibet formálně nezávislým. Čínská komunistická vláda se ale nikdy nesmířila se ztrátou Tibetu a v následujících měsících a letech nasadila všechny síly, aby jej ovládla. Na počátku roku 1950 vyzvala Tibet k jednání o pokojném připojení. Poté, co tibetští představitelé jednání odmítli, vtrhla na jejich území 7. října 1950 čínská armáda. O rok později Číňané tzv. Smlouvou o mírovém osvobození Tibetu území anektovali. Přes slib zachování národní a územní autonomie se Tibeťané dočkali soustavného porušování náboženské autority a základních lidských práv.

Po svém vpádu začali Číňané zemi modernizovat, uskutečnili široce pojatý program budování silnic, mostů, nemocnic a škol. Na druhé straně však zničili většinu z 6254 klášterů a zavinili smrt 1,2 milionu Tibeťanů, tedy asi jedné šestiny obyvatel Tibetu.

Národní shromáždění v hlavním tibetském městě Lhase se v roce 1950 obrátilo na OSN s prosbou o pomoc proti agresorům. Ta ve své odpovědi vyjádřila naději, že se obě země dohodnou mírovou cestou, a tak musel Tibet ustoupit silnějšímu nepříteli.

Nepokoje v Tibetu v roce 1959 skončily emigrací dalajlamy

Odpor proti praktikám Číňanů vyvrcholil v březnu 1959 masovým, ale neúspěšným ozbrojeným povstáním. Následně se dalajlama byl nucen uchýlit do exilu v Indii, kde setrvává dosud. Brutální zásah čínských jednotek nepřežilo 87.000 Tibeťanů. Následné reformy Číňany ovládaného Přípravného výboru Tibetské autonomní oblasti sice zrušily feudální nevolnictví, ale kolektivizací a změnami v zemědělské produkci rozvrátily tibetské zemědělství založené na pastevectví a vedly k hladomorům. V letech 1959-1963 zemřelo asi 70.000 lidí. Dalších 100.000 životů si vyžádala protičínská povstání, jichž do roku 1984 vypuklo nejméně padesát. Internaci v pracovních táborech neušlo na 100.000 politických vězňů.

Tibetský 14. dalajlama nyní sídlí v horském letovisku Dharamsála, které se nazývá též „Nový Tibet“ v severoindickém státě Himáčalpradéš. Jeden z jeho prvních kroků v emigraci bylo odmítnutí takzvané Smlouvy o 17 bodech, kterou Čína Tibetu vnutila, aby ospravedlnila okupaci. Maoisté v Tibetu rozpoutali genocidu, srovnatelnou s nacistickým „konečným řešením“. Náboženský útlak a systematické ničení kulturních hodnot umocnila tzv. kulturní revoluce v letech 1966-1976. Z 6254 lámaistických klášterů se tehdy zachovalo pouze třináct. Tibetskou kulturu a identitu ohrožuje dodnes i příliv čínských osídlenců; Tibeťané se stávají ve své vlasti menšinou.

Počátkem 80. let přiznala čínská vláda, že se v Tibetu dopustila chyb. V souvislosti se zahájením reformní politiky povolila Tibeťanům soukromé podnikání, osvobodila je od daní a uznala jejich právo na svobodu vyznání, užívání tibetského jazyka a dodržování tradic. Začalo se s obnovou klášterů a chrámů, kterých je dnes 1780 s asi 40.000 mnichy, i s moderní výstavbou. Vše však pod dohledem čtvrtmilionové armády. Opozici čínské úřady tvrdě potírají. Podle Tibetského střediska pro lidská práva a demokracii se sídlem v Dharamsále bylo koncem roku 1997 v čínských věznicích v Tibetu 1200 politických vězňů, většinou buddhistických mnichů a řeholnic.

Čínská vláda hodnotí své působení v Tibetu pozitivně. „Demokratické reformy“ ukončily nevolnictví, velké investice do himálajské oblasti zvýšily příjmy Tibeťanů, úroveň školství a zdravotnictví. Buddhismus vzkvétá a životní prostředí je dobře chráněno. Dalajlamu obviňuje ze separatismu a kontaktů s vnějšími silami; vysoká míra autonomie je přemrštěný nárok, kterým chce dalajlama obnovit vlastní nadvládu v Tibetu.

Od roku 165 je Tibet úředně součástí Číny

Tibet, od roku 1965 úředně autonomní oblast Čínské lidové republiky v jihozápadní části země, měří 1,22 milionu kilometrů čtverečních. Jeho 2,4 milionu obyvatel však dnes žije jen na polovině historického území, zbytek byl rozdělen mezi provincie Čching-chaj, S'-čchuan, Kan-su a Jün-nan.

Podobný osud potkal i buddhistické kláštery v Mongolsku. Útok podobně jako v Tibetu přišel ze strany komunistů, tentokrát mongolských a ruských. V roce 1938 vyplenili 700 klášterů, odvlekli a zabili 17 000 mnichů. Zůstaly poslední čtyři kláštery.