Zemřel americký prezident Franklin D. Roosevelt

Washington - Patřil k nejvýraznějším, avšak zároveň i nejspornějším postavám americké politické scény. Stal se jediným americkým prezidentem, který vyhrál čtvery prezidentské volby, což od té doby americká ústava zakazuje. Využil pravomocí federální vlády k tomu, aby vyvedl národ z velké hospodářské krize třicátých let pomocí svého programu „Nový úděl“. Byl také hlavním velitelem západních spojeneckých sil během druhé světové války.

Roosevelt se narodil v roce 1882 v New Yorku. Vystudoval Harvardovu univerzitu a oženil se s neteří Theodora Roosevelta - Eleanor Rooseveltovou. Ve studiu pokračoval na Kolumbijské univerzitě a v roce 1910 byl zvolen do senátu státu New York. V roce 1913 se stal náměstkem ministra námořnictví. Ačkoli ho v roce 1921 postihla obrna a od té doby byl upoután na pojízdné křeslo, zůstal i nadále aktivním politikem Demokratické strany a v roce 1928 byl zvolen guvernérem státu New York.

V roce 1932 vyhrál prezidentské volby jako protikandidát tehdejšího republikánského prezidenta Herberta Hoovera. Roosevelt rychle prosadil schválení ozdravných ekonomických programů a za pomoci nově vzniklých státních úřadů zajistil program sociální podpory, půjček a vytváření nových pracovních míst.
   
V roce 1936 opět zvítězil v prezidentských volbách. Jeho druhé volební období bylo poznamenáno nepřátelským postojem některých podnikatelských kruhů a prokázáním slabých stránek „Nového údělu“. Ke konci třicátých let začala nabírat na významu i jeho zahraniční politika. Důsledně se snažil vymanit z vlivu izolacionistů, kterým se v Kongresu podařilo prosadit zákon o neutralitě. Události roku 1939 však vedly ke změně tohoto pohledu. Poté, co Roosevelt ve volbách roku 1940 porazil Wendella Willkieho, se zasadil o program finanční pomoci Velké Británii a v roce 1941 odmítl dále dodávat válečný materiál expandujícímu militantnímu Japonsku, čímž však uspíšil japonský útok na Pearl Harbor v prosinci 1941.
   
Když posléze do války vstoupily i USA, zmobilizoval veškerý průmysl k rozvinutí válečné výroby. Tím si Spojené státy zajistily vedoucí roli při vytvoření spojenecké koalice s Velkou Británií a SSSR. I přes svůj špatný zdravotní stav porazil dosavadního republikánského guvernéra státu New York Thomase E. Deweye v dalších prezidentských volbách roku 1944 a zahájil tak své čtvrté volební období.

Roosevelt se však již nedožil další šance na zvolení, ani konce druhé světové války, neboť po delší nemoci 12.dubna 1945 ve věku 63 let umírá. Ačkoli býval kritiky napadán za svou údajnou „nekompetentnost“ a „diktátorské ambice“, zapsal se velkými písmeny nejenom do dějin Spojených států, ale také do dějin celosvětových.