Představitelé disentu ustavili Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Praha - Sedmnáct představitelů tehdejšího disentu se právě 24. dubna 1978 rozhodlo ustavit Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných známý pod zkratkou VONS. Úkolem nezávislé instituce bylo v duchu Charty 77 sledovat případy osob, které byly v tehdejším komunistickém Československu trestně stíhány nebo vězněny za projevy svého přesvědčení, nebo které se staly oběťmi policejní či justiční svévole.

Na přípravě vzniku VONS se podíleli opoziční aktivisté Petr Uhl, Otka Bednářová, Václav Benda a další. Výbor o svých zjištěních vydával takzvaná Sdělení, která zasílal státním orgánům a rovněž do svobodného světa, kde je zveřejňovala média. Postiženým lidem a jejich rodinám poskytoval také morální, právní a materiální pomoc. V roce 1979 se VONS stal členem Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH) se sídlem v Paříži.

Členové VONS museli sami čelit perzekuci komunistických úřadů. V roce 1979 bylo šest jeho členů (Petr Uhl, Václav Benda, Václav Havel, Jiří Dienstbier, Otka Bednářová a Dana Němcová) odsouzeno za své aktivity ve výboru k trestům od dvou do pěti let vězení.